• Title Length:32

  Thanh Doan Thanh Pho Ho Chi Minh
 • <meta> Keywords Count:1

  Warning:No keywords
 • <meta> DescriptionLength:0

  Warning:No description
 • <h1> tag

  Warning:No <h1> tag
 • <h2> tag

  Warning:No <h2> tag
 • <strong> tag

  Warning:No <strong> tag
 • <b> tag

  RSS
  Thông tin trong tuần
  Giao lưu văn hóa sinh viên 2 nước Việt Nam - Campuchia
  Ngày hội hướng nghiệp cho học sinh
  Bài giảng tuyên truyền Hiến Pháp
  Đến với chương trình Âm nhạc và Môi trường năm 2014
  Nơi tôi luyện người Cộng sản trẻ
  THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Images without Alt Tag

  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/periods/1/logo_new.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/periods/1/CDT.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/transparent.gif
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/space_bottom_menu.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/Images/space_new.gif
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2014/4/19809/4.JPG
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/Images/transparent.gif
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2014/4/19811/P1040778.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2014/4/19807/565653.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2014/4/19798/Ngay hoi tai che chat thai.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/img_Left_News.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/img_Ico_News.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/img_Right_News.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/ico_NewNews.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/96/tnsd.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/161/Ybook_logo.png
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/169/Logo-Hang-phim-tre-trong-suot.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/171/baner tinh 495x90 (1).jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/174/WEB 2014 (C).jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/ico_CatPeriod.gif
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2014/4/19810/Campuchia.JPG
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2014/4/19793/hinh 1 - Copy.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2014/4/19823/985e06a82a04c1d73f42c829ad410f99-slide-seed.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2014/3/19697/1.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/bg_Video.gif
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/img_Ico_Video.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/img_Ico_ttcb.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/img_Ico_thamdo.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vn/images/img_Ico_Danhgiawebsite.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/120/NVH TN.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/121/logo1.png
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/77/logo Hoi.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/97/banner.PNG
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/101/tt gioi thieu viec lam tn copy.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/172/hienphap.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/112/van ban doan hoi doi.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/82/HSVVN.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/85/test3.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/122/6 bai llct copy.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/78/tthttncn.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/86/bao tuoi tre.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/88/baomuc tim.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/106/header_02.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/135/www.khoahoctre.com.vn1.jpg
  http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/data/aditems/157/banner1 (1).gif
 • Traffic

  This report show rough estimate of thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 302 Object moved
  Date: Sat, 19 Apr 2014 01:48:51 GMT
  Server: Microsoft-IIS/6.0
  X-Powered-By: ASP.NET
  Location: webtd
  Content-Length: 126
  Content-Type: text/html
  Set-Cookie: ASPSESSIONIDSQRSTQBS=HIAPEKOAALHNHJNFEODEKDJO; path=/
  Cache-control: private
  
  HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  Content-Length: 167
  Content-Type: text/html
  Location: http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/webtd/
  Server: Microsoft-IIS/6.0
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Sat, 19 Apr 2014 01:48:51 GMT
  
  HTTP/1.1 302 Found
  Date: Sat, 19 Apr 2014 01:48:51 GMT
  Server: Microsoft-IIS/6.0
  X-Powered-By: ASP.NET
  X-AspNet-Version: 2.0.50727
  Location: /webtd/vn/Home.aspx
  Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=3dn5jpypfe1ca0vbyj43q0qi; path=/; HttpOnly
  Cache-Control: private
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Length: 142
  
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Sat, 19 Apr 2014 01:48:52 GMT
  Server: Microsoft-IIS/6.0
  X-Powered-By: ASP.NET
  X-AspNet-Version: 2.0.50727
  Cache-Control: private
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Length: 139825
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  thanhdoan.hochiminhcity.gov.vnA116.193.64.143597class:IN
 • Whois

  thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn domain is not supported