• Title Length:17

    مخاطب خاص
  • <meta> Keywords Count:10

    مخاطب خاص,schicksal, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
  • <meta> DescriptionLength:81

    مخاطب خاص - لـــــــــــبه تــــــــــــیـغ
  • <h1> tag

    مخاطب خاص
  • <h2> tag

    تنفر
    خوب بمان
    جز تو
    هیاهو
    خدانگهدار
    نبودن من
    لباس عروس
  • <strong> tag

    چقدر تلخ شده ام امشب
    مانند یک قهوه تلخ که به شکر نیاز دارد
    من اینجا در هجوم خیانت ها در حال خفه شدنم
    برای اولین بار از خودم متنفر شدم
    باور نمی شود ... من چه بودم ... چه شدم
    خسته شدم از خودم ... لاف عاشقی می زنم
    با خودم روراست نیستم
    من کجای دنیای توهم زندگی می کنم
    نفرین به من ... نفرین به من ... برای اولین بار از خودم متنفرم شدم
    متنفرم از خودم ....
    اگر روزی رسیدی که من نبودمتمام وصیتم به تو این است" خوب بمان "از آن خوب هایی که من عاشقش بودم .... !
    بودنت را دوست دارم
    وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی
    و به آغوشت سفت مرا مے فشارے
    و وادارم مے کنے
    که به هیچ کس فکر نکنم
    جـــــــز تــــــو ... !
    در این هیاهوی خلق
    که پُتک بر آرامش ات میزند
    دلم پیاده رویی میخواهد , بارانی!
    دست خودم را بگیرم
    برویم صحبت کنان
    تا انتهای گریستنِ آخرین ابرِ زندگی!
    نفرین به اجتماع
    که نمی گذارد صدا به صدا برسد!
    "پست ثابت "
    بوی بی تفاوتی می آید
    احساس می کنم چمدانت را بسته ای
    بغض هایم شده درد بی درمانی که مرا می آزارد
    احساس می کنم بوی خیانت می دهی ...
    لبخند , گوشه ی لبت مانند ...نیشخندی تمسخر آمیز است
    حس بدی دارم امشب ...
    آن عطر همیشگیت را نزدی
    عطر ناآشنایی فضای عشقمان را پر کرده ...
    دست هایت را در جیبت فرو برده ای
    از چشمانت موج ترحم می بارد ...
    سکوت کرده ام ...
    در روی پاشنه چرخید آرام برگشتی و گفتی :
    "خدا نگهدار "
    فقط احساس کردم سرم گیج رفت
    و بسته های قرص فرو ریخت
    در هنوز نیمه باز است ....
    حس از دست دادن خوب است
    برای من که سال هاست تو را از دست داده ام
    دیگر تفاوتی نمی کند چه با تو چه بی تو
    انگار یه چیز در وجودم معنا ندارد ...
    درک نمی کنم تو را ...
    گاهی بر سر بودن یا نبودن ماندن یا نماندن
    تردید دارم ...
    خسته شدم از تمام این حرف های تکراری
    تو حتی در خودت مانده ای ...
    می دانی خواستن تو خیلی شیرین است
    اما دیگر بس  است وقتی تو آنقدر دوری
    که من دیگر برای بازگشتت تلاشی نمی کنم
    دیگر بس است من تمام زندگیم را باختم
    این تویی که خودت برای زندگی مهمی نه
    من ...
    آرزو یه آرزوی قشنگ توی لباس عروسی
    گاهی وقتا تصورش می کردم
    قشنگ باشه ... بلند باشه
    با یه دست گل سرخ
    ولی دارم کم کم آرزوی قشنگ لباس عروس رو فراموش می کنم
    انگار تو هنوز هم لباس عروس رو توی تن من نمی بینی
    دارم رد می شم از تمام خواسته هایم
    چقد آرزوی دوری بود
    " لباس سفید عروسی "
  • <b> tag

    Warning:No <b> tag
  • Images without Alt Tag

    http://schicksal.blogfa.com/http://schicksal.blogfa.com/[URL=http://pic2.iran-forum.ir/?pt=JNL9][IMG]http://pic2.iran-forum.ir/image.php?dt=JNL9[/IMG][/URL]
    http://pic2.iran-forum.ir/image.php?di=TCFH
    http://pic2.iran-forum.ir/image.php?di=GFEU
    http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/02658273574286482195.jpg
    http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/57968429029569708856.jpg
    http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/33905955499040712074.jpg
    http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/63833459870858018754.jpg
    http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/18895901005325337943.jpg
  • Traffic

    This report show rough estimate of schicksal.blogfa.com's popularity
    See the traffic for sputnik20.deviantart.com
  • HTTP Header Analysis

    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Type: text/html; charset=utf-8
    Content-Encoding: gzip
    Vary: Accept-Encoding
    Server: Microsoft-IIS/7.5
    X-Powered-By: ASP.NET
    Date: Thu, 24 Jul 2014 14:34:01 GMT
    Content-Length: 8201
  • Dns Recode

    HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
    schicksal.blogfa.comA38.74.1.531799class:IN
  • Whois