• Title Length:59

  پایگاه مقاومت امام رضا(ع) رکن کلا
 • <meta> Keywords Count:9

  پایگاه مقاومت امام رضا(ع) رکن کلا,rokni, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs
 • <meta> DescriptionLength:107

  پایگاه مقاومت امام رضا(ع) رکن کلا - یاد کنید شهدا را با صلوات
 • <h1> tag

  پایگاه مقاومت امام رضا(ع) رکن کلا
 • <h2> tag

 • <strong> tag

  به نام آنکه پیدای نهان است                           معلم بر علیم و عالمان است
  به ایران بس تمدن داد و دانش                        که ایران مهد فرهنگ جهان است
  به گفتار و به کردار و به پندار                           نکویی شیوه ایرانیان است
  دوباره می رسانیم این وطن را                        به آنجایی که شأن آریان است
  به این وبلاگ ما خوش آمدی تو                        چوبینی علم و دانش بیکران است
  بیا همت کنیم تا مقصد علم                             چو رودی که سوی دریا روان است
  به امید خدا در پایگاه ما                                   جهان در دست ما ایرانیان است
  بیا رونق بده وبلاگ ما را                                  که گامی بس بلند در این زمان است
  سلام ای زهره رخشنده زهرا
  سلام ای شمع افروزنده زهرا
  سلام ای آیه قرآن ثنایت
  تمام آفرینش خاک پایت
  سلام ای جلوه معبود صادق
  ز تو شد وحدت مخلوق و خالق
  تویی تفسیر قدر و اللیل و الشمس
  مقامت را کند ادارک کی کس
  تو یکتا گوهر تابنده باشی
  که بر عرش خدا زینبده باشی
  مگویم شرک تو مخلوق ربی
  که او رب و تو هم معشوق ربی
  حقیقت منجلی شد از تو زهرا
  شریعت بر نبی شد از تو زهرا
  کسی قدر تو را نشناخت زهرا
  اگر بشناخت جانش باخت زهرا
  در این عالم نهان شد قدرو جاهت
  که باشد روز محشر جلوه گاهت
  عیان کرده در آن وادی به هر کس
  که باشی مالک محشر تو و بس
  در آن جا حکمران تنها تویی تو
  شفیعی گر بود آنجا تویی تو
  چو آبی اندر آن دریای سوزان
  ندا آید ز سوی حی منان
  پیامش چون خدا بر تو رساند
  ز عشاقت کسی آنجا نماند
  همه آیند بر گرد تو مجنون
  کشند این نعره نحن الفاطمیون
  بگوئید عاشقی آغاز گشته
  که باب لطف زهرا باز گشته
  مرا بخشا نمی دانم چه گفتم
  ولی ناگه در این مستی شنفتم
  که یا او فاطمه یا فاطمه او
  خدا زهرا بود زهرا خدا هو
  فاطمه! ای گلواژه آفرینش!
  کجا زبان ما را رسد که وصف تو گوییم و کجا به اندیشه ما آید که ذکرتو آریم، و کجا توان قلم بود که نقش حسن تو نویسد و کدام آینه است که درخشش نور تو را بتاباند.
  فاطمه! ای بزرگ بانو!
  ای نام تو، جامع کمالاتت که گویای عصمت آتش سوز توست. ای آن که دامنت، رسالت سردار توحید را پرورد. ای آن که مهر رخت، خورشید فروزان مریم و آسیه و خدیجه را فزونتر است؛ چرا که جهان بانوان را تو سروری. ای آن که شهد شهادت سوزانت را ازچشمه صداقت و اخلاص چشیده ای. ای آن که بر گرده گیتی، دوریحانه مصطفی (ص) را مادری، پس نقش آفرین کربلای 61 تویی؛ آری
  تویی. ای آنکه بر در بهشت، نامت نقش بسته است، تو مظهر خشم خدایی، تو جلوه گاه رضای حقی.
  و تو ای نامت، زینت آرای آستانه بهشت، تو چه دیدی؟ چه کشیدی که جز خدای، خبر ندارد! آن فرشته که تسلیت بخش دل آزرده و به غم نشسته ات بود، چه می گفت؟ چگونه تسلیتت می داد؟
  فاطمه! ای دختر رسالت!
  ای به حق واصل! ای ناجی شانه های در بند بردگی! همه می گفتند: این دختر رسول خداست، او فرزند رهبر ماست. ولی تو یادگار همسرت را از گردنت باز می کنی، و گردنی را با بهای آن آزاد می سازی، چرا که مایه مسرت قلب پیامبر است.
  فاطمه! ای زایر قبر شهیدان!
  تو گلواژه شهادتی. تو بهشتیان را جلوداری. تو مظهر حیایی. چه کسی را رسد که فردای قیامت در مسیرت سر بر آرد. ای خلایق! سر فرودآرید! چشم فرو بندید که حیا می آید. پس چگونه بود که همین دیروز، آری آن روز که در سوگ بودی، تو را حرمت نداشتند؟ چه کسی درخانه توحید را پاس نداشت؟ چه کسی جمع بهشتیان را پریشان کرد؟ تو را پدر، «شافعه» خواند چرا که بانوان بهشتی به شفاعت تو دربهشت خانه گزینند.
  فاطمه! ای واژه خوشبختی!
  تو واژه خوشبختی را معنا بخشیدی. تو توحید را خانه داری کردی. دستی که چرخ هدایت را می گرداند، همو آسیای کوچک خانه خویش را برای پخت گرده نانی می چرخاند. شاهدش دست پینه بسته و تاول زده است. همو که در کنار خندق برای پدر، گرده نانی می برد، وهمو که شمشیر مجاهد مردی چون علی مرتضی (ع) را می شوید، و هموکه در دفاع از ولایت و فدک که مظهر افشای دوزخیان و دشمنان سامری نسب بود، به خطابه می نشیند، آری، همو غنچه دامن خویش را به سینه می چسباند تا از گریه باز ایستد و مهر مادر بچشد.
  فاطمه! ای ام ابیها!
  تو پاره تن پدر بودی. تو را می بوسید و تو نیز می بوسیدی. می بویید، به جای خویش می نشاند، آخرین وداعش با تو بود و اولین خیر مقدم ازتو. چرا تو عزیزترین مردم برایش بودی؟ آیا چون فقط دخترش بودی! او که دختران دیگر نیز داشت. تو را از بهشت گرفته بود و دامنت جایگاه شکوفه های سرخ ولایت کبرای حق بود. تو جوابگوی پرسشی بودی که دیگران مانده بودند. بازو و پهلویت، نشان از مرزبانی حریم ولایت و امامت دارد.
  فاطمه! ای پاره وجود مصطفی!
  در کنار خندق بر تو چه گذشت؟ برای پدر چه آورده بودی؟
  خودت گفتی:
  «نانی است که برای فرزندم پخته ام؛ تکه ای از آن را برای شما آوردم» .
  پاسخ پدر با دل تو چه کرد؟
  «ای دخترم! بدان که این اولین غذایی است که بعد از سه روز در کام پدرت جای می گیرد» .
  یک- آیا خروجی مذاکرات لوزان فقط یک بیانیه مطبوعاتی بوده است؟
  دوم- چرا جزئیات توافقات پنهان است؟
  سوم- غنی‌سازی
  چهارم- فردو
  پنجم- تحقیق و توسعه
  ششم- بازرسی‌ها و دسترسی‌های آژانس
  هفتم- PMD
  هشتم- تحریم‌ها
  مقصود کری به روشنی این است که آمریکا تحریم‌های اقتصادی را زمانی تسکین خواهد داد که زمان گریز هسته‌ای ایران به یک سال رسیده باشد و این دیگر به ایران بستگی دارد که با چه سرعتی این کار را بکند؟! این ظاهرا همان زمانی است که طرف ایرانی در بیانیه توجیهی خود آن را در عبارتی که متاسفانه باید گفت بشدت غیر صادقانه است، «زمان آماده‌سازی» نامیده است!
  نهم – خاتمه
  سرجمع، توافق لوزان، در بهترین حالت نگران‌کننده و در بدترین حالت فاجعه‌بار است.
 • <b> tag

  مطالب قدیمی‌تر »
 • Images without Alt Tag

  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/9.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/8.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/7.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/6.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/5.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/4.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/3.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/2.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/15.gif
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/malak.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/manafi.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/rahimi.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/g%20hoseyn%20nataj.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/h%20jahanian.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/gilak.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/r%20hoseynnataj.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/ghasem.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/rabi.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/a%20jah.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/a%20baghri.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/rokni/moha.jpg
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/14.gif
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/1.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/2.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/3.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/5.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/12.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/4.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/11.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/14.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/title/7.png
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/18.jpg
  http://www.jpnews.ir/uploads/1849262770khalijfars-jonoubpress.jpg
  http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-06-2/6/3a67ac83230507c1f3362f0e67108b97-425
  http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-04-22/11/46b2c34b20d98313b88c9a9331c0b1b1-425
  http://dl.aviny.com/Album/defa-moghadas/Shakhes/basir/kamel/01.jpg
  http://roknkola.persiangig.com/gilak/Untitled-1.jpg
  http://themeupload.theme-designer.com/55/image/29.gif
 • Traffic

  This report show rough estimate of rokni.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Length: 170313
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Server: Microsoft-IIS/8.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Fri, 22 May 2015 11:31:14 GMT
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  rokni.blogfa.comA38.74.1.43300class:IN
 • Whois

  IP Address: 2600:3c00:0:0:f03c:91ff:fe50:a186
  Maximum Daily connection limit reached. Lookup refused.