Outbound Links (1)

 • Title Length:4

  Phim
 • <meta> Keywords Count:6

  phim, phim hd, phim han quoc, phim tvb, phim tinh cam, phim tam ly
 • <meta> DescriptionLength:115

  Xem phim miễn phí, phim tình cảm, phim hành động, phim nhanh nhất mới nhất, phim bộ nhiều tập
 • <h1> tag

  PHIM TÂM LÝ | XEM PHIM TINH CẢM | PHIM 18+ | PHIM HÀNH ĐỘNG
 • <h2> tag

  Bao La Vùng Trời Triumph In The Skies
  50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey
  Anh Chàng Soát Vé Walter
  Chú Ếch Ribbit Ribbit
  Yêu Phải Nàng Lắm Chiêu Love Forecast
  Năm Bạo Lực Nhất A Most Violent Year
  Thanh Gươm Của Hận Thù Sword Of Vengeance
  Chiến Binh Trả Thù Lari
  Tận Diệt Wyrmwood
  Đứa Con Thứ 7 Seventh Son
  Người Bảo Vệ The Keeper
  Bảy Chú Lùn Der 7Bte Zwerg (The 7th Dwarf)
  Có Qủy Trong Nhà Something Wicked
  Đầm Lầy Ma Quái Muck
  Trọn Đời Trọn Kiếp But Always
  Năm Phút Trước Nữa Đêm Five Minutes To Tomorrow
  Hành Trình Tìm Lại The Water Diviner
  Ý Chí Nam Nhi Tough As Iron
  Một Ngày One Day
  Bụi Đời Gangnam Gangnam Blues
  Những Thiên Thần Nhỏ Phần 1 The Fosters Season 1
  Cổng Thời Gian Phần 2 Continuum Season 2
  Đế Chế Ngầm Phần 4 Boardwalk Empire Season 4
  Điệp Viên Mang Bí Danh XIII Phần 2 XIII:The Series Season 2
  Tội Ác Vùng Biên Phần 1 Crossing Lines Season 1
  Breaking Bad Season 5
  Thị Trấn Hemlock Grove Phần 1 Hemlock Grove Season 1
  Người Sói Phần 3 Teen Wolf Season 3
  Những Bí Ẩn Phía Dưới Mái Vòm Phần 1 Under the Dome Season 1
  Kinh Thánh Phần 1 The Bible Season 1
  Thiên Thần Khát Máu Phần 8 Dexter Season 8
  Utopia - Phần 1 Utopia - Season 1
 • <strong> tag

  LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/24/7208_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/12/7179_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/23/7206_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/23/7203_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/19/7188_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/16/7185_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/12/7178_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/12/7173_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/04/7170_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/03/04/7167_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/02/23/7165_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/02/15/7156_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/02/14/7142_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/02/07/7136_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=195&h=310&name=data/movie/fullsize/2015/02/07/7134_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/24/7208_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/12/7179_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7212_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7213_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/23/7201_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7216_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/27/7238_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/27/7237_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/27/7236_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/27/7235_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/27/7234_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/27/7233_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/26/7231_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/26/7230_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7229_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7228_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7227_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7226_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7225_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2015/03/25/7224_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/09/25/6006_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/07/02/5663_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/09/26/6010_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/06/30/5658_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/09/23/5998_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/01/03/4460_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/09/22/5997_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/06/16/5551_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/06/28/5649_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/09/18/5989_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/07/02/5661_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=150&h=213&name=data/movie/fullsize/2013/03/01/4823_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/25/7216_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/27/7238_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/27/7237_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/27/7235_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/27/7234_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/24/7208_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/23/7201_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/25/7229_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/25/7228_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/25/7226_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/27/7236_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/26/7231_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/26/7230_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/25/7221_poster.jpg
  http://phim4v.com/image.php?w=50&h=80&name=data/movie/thumb2/2015/03/25/7215_poster.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of phim4v.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Fri, 27 Mar 2015 20:53:03 GMT
  Content-Type: text/html; charset=UTF-8
  Transfer-Encoding: chunked
  Connection: keep-alive
  Set-Cookie: __cfduid=da5b4d0a48c6489f25e336e135cdb6cfb1427489583; expires=Sat, 26-Mar-16 20:53:03 GMT; path=/; domain=.phim4v.com; HttpOnly
  X-Powered-By: PHP/5.2.11
  Set-Cookie: bb_sessionhash=74840398870e12e094313ad529816402; path=/; HttpOnly
  Set-Cookie: bb_lastvisit=1427503983; expires=Sun, 27-Mar-2016 00:53:03 GMT; path=/
  Set-Cookie: bb_lastactivity=0; expires=Sun, 27-Mar-2016 00:53:03 GMT; path=/
  Set-Cookie: s=b00bd69f2943a02a2aa27ab8891b6a01; path=/
  Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
  Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
  Pragma: no-cache
  Vary: Accept-Encoding
  X-Content-Encoded-By: class.gzip_encode 0.67
  Server: cloudflare-nginx
  CF-RAY: 1cddfb881f790104-DFW
  Content-Encoding: gzip
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  phim4v.comA104.28.12.26300class:IN
  phim4v.comA104.28.13.26300class:IN
  phim4v.comNSken.ns.cloudflare.com86400class:IN
  phim4v.comNSemma.ns.cloudflare.com86400class:IN
  phim4v.comSOA86400mname:emma.ns.cloudflare.com
  rname:dns.cloudflare.com
  serial:2017897446
  refresh:10000
  retry:2400
  expire:604800
  minimum-ttl:3600
  class:IN
  phim4v.comMXdc-ef330949.phim4v.com300pri:0
  class:IN
  phim4v.comAAAA2400:cb00:2048:1::681c:c1a300class:IN
  phim4v.comAAAA2400:cb00:2048:1::681c:d1a300class:IN
 • Whois  Domain Name: PHIM4V.COM
  Registry Domain ID: 1614975163_DOMAIN_COM-VRSN
  Registrar WHOIS Server: whois.enom.com
  Registrar URL: www.enom.com
  Updated Date: 2014-08-15T12:57:05.00Z
  Creation Date: 2010-09-09T13:17:02.00Z
  Registrar Registration Expiration Date: 2015-09-09T13:17:00.00Z
  Registrar: ENOM, INC.
  Registrar IANA ID: 48
  Registrar Abuse Contact Email: abuse@enom.com
  Registrar Abuse Contact Phone: +1.4252982646
  Domain Status: clientTransferProhibited
  Registry Registrant ID:
  Registrant Name: ONE INTERNET
  Registrant Organization: ONEINTERNET
  Registrant Street: AKEBU
  Registrant City: ABARAP
  Registrant State/Province:
  Registrant Postal Code: 13342
  Registrant Country: AF
  Registrant Phone: +93.8794542122
  Registrant Phone Ext:
  Registrant Fax:
  Registrant Fax Ext:
  Registrant Email: INTERNET.TAKETWO@GMAIL.COM
  Registry Admin ID:
  Admin Name: ONE INTERNET
  Admin Organization: ONEINTERNET
  Admin Street: AKEBU
  Admin City: ABARAP
  Admin State/Province:
  Admin Postal Code: 13342
  Admin Country: AF
  Admin Phone: +93.8794542122
  Admin Phone Ext:
  Admin Fax:
  Admin Fax Ext:
  Admin Email: INTERNET.TAKETWO@GMAIL.COM
  Registry Tech ID:
  Tech Name: ONE INTERNET
  Tech Organization: ONEINTERNET
  Tech Street: AKEBU
  Tech City: ABARAP
  Tech State/Province:
  Tech Postal Code: 13342
  Tech Country: AF
  Tech Phone: +93.8794542122
  Tech Phone Ext:
  Tech Fax:
  Tech Fax Ext:
  Tech Email: INTERNET.TAKETWO@GMAIL.COM
  Name Server: DNS1.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS2.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS3.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS4.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS5.NAME-SERVICES.COM
  DNSSEC: unSigned
  URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
  Last update of WHOIS database: 2014-08-15T12:57:05.00Z

  The data in this whois database is provided to you for information
  purposes only, that is, to assist you in obtaining information about or
  related to a domain name registration record. We make this information
  available &quot;as is,&quot; and do not guarantee its accuracy. By submitting a
  whois query, you agree that you will use this data only for lawful
  purposes and that, under no circumstances will you use this data to: (1)
  enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
  this whois database system providing you this information; or (2) allow,
  enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
  commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic
  mail, or by telephone. The compilation, repackaging, dissemination or
  other use of this data is expressly prohibited without prior written
  consent from us.

  We reserve the right to modify these terms at any time. By submitting
  this query, you agree to abide by these terms.
  Version 6.3 4/3/2002

  Get Noticed on the Internet! Increase visibility for this domain name by listing it at www.whoisbusinesslistings.com