Outbound Links (742)

 • Title Length:26

  کنگ بهشت گمشده
 • <meta> Keywords Count:9

  کنگ بهشت گمشده,parandetofan2, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs
 • <meta> DescriptionLength:197

  کنگ بهشت گمشده - اجتماعی تفریحی ادبیات||حرارت لازم نیست ، گاهی از سردی یک نگاه میتوان آتش گرفت - کنگ بهشت گمشده
 • <h1> tag

  ابزار آپلود
 • <h2> tag

  دریافت کد آمارگیر سایت
  قالب وبلاگ
 • <strong> tag

  جنگل زمرد و
  مزین به یاقوت لاله ها،
  خورشید کهرباست
  مینای آسمان ،
  شب کبود و
  پر از الماس ستاره هاست.
  این هستی که آفریده ای
  تاج مرصع است بر سر آدم!
  اشرف مخلوقاتِ عالم.
  ) بافت روستا( چیدمان خانه ها در دامنه پرشیب )2)آرامگاه شیخ عبدالله( از آثار ثبتی است، دارای ساختمانی چهارطاقی بادیوارهای سنگی بصورت خشکه چینی و در مواضعی با ملاتی از آهک و ساروج )3) قبرستان کنگ( از دیگر آثار ثبتی است که در جوار روستا و بر رویتپه واقع است.دارای سنگ قبرهای با ارزشی است که عمدتا جنس شیستی دارند.تاریخ روی آنها عموما به هجری قمری آمده است و بر روی برخی از آنها علامتیک یا دو شانه حک شده است.)4) بقایای قلعه سنگ ( بر روی تپهمقابل روستا وواقع و در متون زرتشتی با نام " قلعه دژ" خراسان یاد شده استکه ساخته سیاوش از پهلوانان اساطیری و پناهگاه سوشیانس منجی(های) موعوداوسطا(رها شده) می باشد.)5) رباط پای کوه ( از آثاری ثبتی است و قسمت اعظم آن تخریب شده.)
  ماسوله‌اي متعلق به قبل از اسلام -ماسوله‌ای کوچک در انتهای یک جاده ییلاقی
  درفرهنگ عمیدلغت کنگ به معنای(قوی جثه*قوی هیکل)درفرهنگ دانش مترادف(شاخهیاتراشه هیزم)ودرفرهنگ معین(پسروقوی هیکل)خوانده شده است البته درلغت نامه یدهخداعلوه برمعانی فوق ذکرتوضیحی درباره روستای کنگ به این شرح آمده است:(کنگروستایی است درنزدیکی شاندیزوطرقبه اهالی کنگ بازماندگان نسل های دوروپارتیهستندپوشاک زنان کنگ شباهت زیادی به پوشش ولباس زرتشتیان اصیل یزدوکرماندارد)تاریخ حملات زیادی رادراین روستا ثبت کرده است ودراین حملات اهالی روستاسرسختانه جان فشانی نموده وازخوددفاع کرده اندوبه گفته ی بزرگان روستا اکثرایندفاعها موفق بوده استعلوه براین گفته اند که درگذشته وتاسالهاپیش روستای کنگ مردانرشیدوپهلوانی داشته که درمسابقه های بین دهات معمولا برنده بوده اندبنابراین نامروستای کنگ راباید همان گونه که در فرهنگهای عمیدومعین آمده است به عبارتی وجه نامگذاری روستاشجاعت وقدرتمندی اهالی آن می باشد
  سلام ای رهـگذربا نگاه بی انتهایتبه عمق تک تک حـــروفوواژه هایــم بنــگرو آرام آرام مرا همراه با این صفحهورق بزن...وبـــــــــــعـدبه رسم روزگارمرا و عمق نو شته هایم رابه دست فراموشیبسپار...
  آهســته بیاچیــزی هم ننــویسنــظر هم نگــذار
  همــان که بخــوانــی بــس استمــن به بــی‌محــلی های آدمــها عــادت دارم
  باز آید آبِ رفته یِ هستی به جویِ ما
   
  روزی که خاک تربت ما را سبو کنند
   
  صائب تبریزی
  الهی
  مهربانم
  بی ﻣﻘﺪﻣـــــهـ ﺑﮕــﻢ ...ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺭﻭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﻢ ...ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘـــــــﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻭ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻡ ﻭ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﺑﺎﺯ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺯﻧﮓ ﺩﺭِﺕُ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﺑﻪﺭﻭﻡ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ...ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺭﯼ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﻡ ...ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺟﻮﺭﻭﺍﺟﻮﺭ ﺩﯾﺪﻣﺘﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ، ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻦﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ ﻧﯿﺴﺘﯽ ...ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ... ﻫﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺧﻮﺑﯽ ...ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻡ، ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﭘُﺮ ﺑﻮﺩ، ﻓﻘﻂ " ﺗﻮ" ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ ...ﻓﻘﻂ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ...ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺭﻭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﻢ ...ﺗﻮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﯼ ...ﺗﻮ ﻋﺸﻘﯽ ...ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘــــــــــــــﻤﺖ، ﺧــــــــــــــﺪﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ
  #خدایا! ای پناه اشک های پنهان! خوشا به حال آنان که اشک را نه بر گونه های خویش که بر دامان دست های تو می بارند. خوشا به حال آنان که در گریه های شبانه ، سر بر شانه تو دارند. ما را آغوش اجابتی این چنین عنایت کن!
  و آنگاه که تنها شدی و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی برمن توکل کن
  عشقی
  کامل ببخش تا
  عشقی
  کامل دریافت کنی
  هر روز که از خواب بیدار میشوی روبروی هرکس که قرار گرفتی
  یگو
  " من به خدای درون تو"
  سلام میکنم
  .
  یاد بگیریم
  فقط خدا
  را در
  هر موجود زنده ای
  مشاهده کنیم
  .
  هرگاه از من دلخور شدی ناراحت شدی حواست باشد
  از
  کار من
  دلگیر شوی نه از
  من
  .
  من
  خوبم
  همانند
  تو

  خدای درون من و تو یکیست
  ادعای عشق به
  خدا
  ،
   
  از کسی که
  سجاده دلتنگ حضور
  اوست ،
  پذیرفتنی نیست...
  نماز
  نجوای عاشقانه با محبوب است
  خدایااااا.... قضــــا شده ام ، دوبــاره بخوان مــرا...
  خـدایـا !مـی دانـم از درس ِعبودیـتـــ تـجـدیـد شـدم ؛ امـّا بـاور کن ، مـدرسـه ی ِ بـنـدگیـتـــ را دوسـتـــ دارم ...مـهربـانَم !دسـتــ هـای ِخـالیـَم ببین چـه مـعصـومـانــه ، بـه الـتـماس افـتـاده انـد...مـگر مـی شـود بـه دَرگـاهـتــ ، بـا اُمیـد آمـد و نـا اُمیـد رفـتــ !
  گوشت را تیز نکن ،دلی که شکست صدا ندارد ،درد دارد … درد …اگر می خواهی صدای دلِ شکسته اش را بشنوی ،چشمانت را باز کن ،آنهایی که از چشمش می ریزد ،صدای شکسته شدنِ دلش است ،می شنوی …؟!!
  آدم ها دروغ نمی گن
  اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست …
  نباید روش حساب کرد …
  چقدر خوشحال بود شیطانوقتی سیب را چیدمگمان كرد فریب داده است مرانمیدانست تو پرسیده بودی كه“مرا بیشتر دوستداری یا ماندن در بهشت را“؟!
  انتظار برای شنیدنِ صدای خدا را
  سکوت گویند....
  و حالا می فهمم
  که چرا می گویند
  سکوت طلاست!
 • <b> tag

  ادامه مطلب
  .:
  Pichak
  :.
 • Images without Alt Tag

  http://www.blogfa.com/photo/p/parandetofan2.jpg
  http://s2.picofile.com/file/7571467311/13.gif
  http://s17.rimg.info/0eba7a9826d6fe390caad37372d05832.gif
  http://www.emoticoane.com/graphics/welcome-emoticons/images/62.gif
  http://www.topglobus.ru/skin/smile/s4291.gif
 • Traffic

  This report show rough estimate of parandetofan2.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Thu, 07 Aug 2014 04:54:43 GMT
  Content-Length: 46528
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  parandetofan2.blogfa.comA38.74.1.501800class:IN
 • Whois

  IP Address: 173.255.194.52
  Maximum Daily connection limit reached. Lookup refused.