Outbound Links (720)

 • Title Length:26

  کنگ بهشت گمشده
 • <meta> Keywords Count:10

  کنگ بهشت گمشده,parandetofan2, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
 • <meta> DescriptionLength:168

  کنگ بهشت گمشده - اجتماعی تفریحی ادبیات||حرارت لازم نیست ، گاهی از سردی یک نگاه میتوان آتش گرفت
 • <h1> tag

  کنگ بهشت گمشده
 • <h2> tag

  نیششـــان ســـــمی تــــر !
  اخبارروستا7
  قابل توجه بعضیا
  پتانسیلهای گردشگری روستای کنگ
  آرزوی من(طبیعت پاییزی کنگ)
  یارب (طبیعت پاییزی کنگ)
  همهمه شهر
  از پشت کوه آمده ام..
  وجه نام گذاری روستای کنگ
  خوش آمدید
  آقای خوبیها سلام
  توکل
  انقلاب زندگي من
  خدایا
  تنهـــــــایم مگـــــــذار
  اللهم عجل لولیک الفرج
  آقـــای من ، آمــدی بیدارمـــان کن...
  یا رب
  22بهمن مبارک
  یاستارالعیوب
  "یا لیتنی کنت ترابا"
  اللهم عجل لولیک الفرج
  اللهم عجل لولیک الفرج
  اللهم عجل لولیک الفرج
  ای پناه اشک های پنهان!
  من،که ام؟
  سجاده دل.....
  الهی!
 • <strong> tag

  بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــدبـــــــزرگ شدمدیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدمو یــــاد گرفتــــمنــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــدهر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیزترنیششـــان ســـــمی تــــر !
  باابتکارجدید شورای اسلامی روستای کنگ طرح آمار گیری روستای کنگ جهت آشناییباتوانمندی ها وافراد شاغل در ادارات وشرکتهاوسازمانهای دولتی وخصوصی -آغازشده است .همچنین تغییرات تعداد افراد خانوار از سال 90تاکنون مورد بررسیقرار می گیرد تابرای برنامه ریزی در سال های آینده مورد استفاده قرارگیرد.لذا از تمام افراد روستای کنگ درخواست می گرددتا نسبت به تکمیل اینفرم اقدام نمایند
  کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندامیه باشگاه زیبایی افکار هم داشتیممشکل امروز ما اندام ها نیستن ، افکارها هستن !
  بعضیا یه جوری رفتارمیکنن که یادآوری تمام لطف هایی که در حقشون کردی ، به شدت از خودت متنفرت میکنن
  این دسته از عقل فقط دندونشو دارن . .
  ) بافت روستا( چیدمان خانه ها در دامنه پرشیب )2)آرامگاه شیخ عبدالله( از آثار ثبتی است، دارای ساختمانی چهارطاقی بادیوارهای سنگی بصورت خشکه چینی و در مواضعی با ملاتی از آهک و ساروج )3) قبرستان کنگ( از دیگر آثار ثبتی است که در جوار روستا و بر رویتپه واقع است.دارای سنگ قبرهای با ارزشی است که عمدتا جنس شیستی دارند.تاریخ روی آنها عموما به هجری قمری آمده است و بر روی برخی از آنها علامتیک یا دو شانه حک شده است.)4) بقایای قلعه سنگ ( بر روی تپهمقابل روستا وواقع و در متون زرتشتی با نام " قلعه دژ" خراسان یاد شده استکه ساخته سیاوش از پهلوانان اساطیری و پناهگاه سوشیانس منجی(های) موعوداوسطا(رها شده) می باشد.)5) رباط پای کوه ( از آثاری ثبتی است و قسمت اعظم آن تخریب شده.)
  آرزوی من!بالاتریـن خواهش!..خدایافاصــله بگـذار میان من و هر چه نمی گـذارد بـنـدگی کنـم !
  خیلی جیغ ها درهمهمه شهرها خفه شده اند ،
  اما [هنوز] یک آخ در روستا ، همه رابه همهمه وا میدارد ..
  آری از پشت کوه آمده ام... چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم می گویند: از پشت کوه آمده!ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد،تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!
  ماسوله‌اي متعلق به قبل از اسلام -ماسوله‌ای کوچک در انتهای یک جاده ییلاقی
  درفرهنگ عمیدلغت کنگ به معنای(قوی جثه*قوی هیکل)درفرهنگ دانش مترادف(شاخهیاتراشه هیزم)ودرفرهنگ معین(پسروقوی هیکل)خوانده شده است البته درلغت نامه یدهخداعلوه برمعانی فوق ذکرتوضیحی درباره روستای کنگ به این شرح آمده است:(کنگروستایی است درنزدیکی شاندیزوطرقبه اهالی کنگ بازماندگان نسل های دوروپارتیهستندپوشاک زنان کنگ شباهت زیادی به پوشش ولباس زرتشتیان اصیل یزدوکرماندارد)تاریخ حملات زیادی رادراین روستا ثبت کرده است ودراین حملات اهالی روستاسرسختانه جان فشانی نموده وازخوددفاع کرده اندوبه گفته ی بزرگان روستا اکثرایندفاعها موفق بوده استعلوه براین گفته اند که درگذشته وتاسالهاپیش روستای کنگ مردانرشیدوپهلوانی داشته که درمسابقه های بین دهات معمولا برنده بوده اندبنابراین نامروستای کنگ راباید همان گونه که در فرهنگهای عمیدومعین آمده است به عبارتی وجه نامگذاری روستاشجاعت وقدرتمندی اهالی آن می باشد
  سلام ای رهـگذربا نگاه بی انتهایتبه عمق تک تک حـــروفوواژه هایــم بنــگرو آرام آرام مرا همراه با این صفحهورق بزن...وبـــــــــــعـدبه رسم روزگارمرا و عمق نو شته هایم رابه دست فراموشیبسپار...
  آهســته بیاچیــزی هم ننــویسنــظر هم نگــذار
  همــان که بخــوانــی بــس استمــن به بــی‌محــلی های آدمــها عــادت دارم
  سلام
  به آخرین
  سه شنبه تیر
  خدایا زیباترین صدا
  صدای آوای دلنشین
  تودرقلب ماست
  که بر زندگیمان جاریست
  حضورت راهمیشه سر لوحه
  قلب ماقرار ده
  تو هم شده اي انقلاب زندگي منحالا هر آنچه در زندگي من است تاريخ دار شده استقبل از"تو"بعد از"تو"
  خدایادل و زبانمرا یکی کن
  تا فرشتگانت به چشم منافق نگاهم نکنند!
  گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــدو نـــــــــــه خنــــــــدهنــــــــه فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــدو نـــــــه سکــــــــوتآنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیسرو بـــه آسمـــــان می کنی و می گوییخدایــــــا تنهـــــا تــــو را دارم تنهـــــــایم مگـــــــذار
  بوی غربت می دهد،بغض غروب جمعه هاخـُداهنـوز به مارأیِ اعتمـاد ندارد!کـه عزیـزِ مصرمـان ظهـــــــور نمی کنـد...اللهم عجل لولیک الفرج
  جمعهــــ به جمعهـــــ شــاید ، آن هم شــاید ، نبودنت حـــــسشــود آن هــــم منتـــش بر ســـــر بغضــهای غـــروب جــمعه هاستــــراســـــتیآقـــای من ، آمــدی بیدارمـــان کن...
  یا رب ، دفتر جرم مرا روز قیامت مگشای                       
                
                            من به امید عطای تو خطاکار شدم
  زاهـد به کـرم، تو را چو ما نـشـناسـد
  بیـگـانه تـــو را چـو آشــنا نـشـناســد
  گـفتی کـه گـنه کـنی به دوزخ برمـت
  این را به کسی گو که تو را نشناسد
  تصور میکنم روزی را که تکیه میزنید به کعبه و ندا سر میدهید "الا یا اهل العالم،انا المهدی" میخواهم از خودم بپرسم در آن لحظه اگر زنده باشم و آنجا چه میکنم؟؟؟؟؟؟ چه میگویم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با خودم فکر میکنم شاید بگویم: "یا لیتنی کنت ترابا" از سر خجالت.....
  سلام حضرت دلبرسلام قرص قمرزمین که لطف نداردازآسمان ها چه خبر؟...مهدی جان:آلودگیاز "هشدار" فراتر رفته استنفسهایمان به شماره افتاده ،زندگیمانسالهاست تعطیل است!مولا جان هوای باریدن نداری؟
  یا صاحب الزمانداستان یوسف را گفتن و شنیدن به بهانه ی توستشرمنده اممیدانم گناهانمهمان چاه غیبت توست......"اللهم عجل لولیک الفرج"
  وقتی گره خورده باشی به دنیا....از دلربا ترین دلبرعالم بی خبر میشوی....بگذار اینگونه نباشد...بگذر از هر چه یادش را خدشه دار می کند!≈✿≈✿≈
  #خدایا!ای پناه اشک های پنهان!خوشا به حال آنان که اشک را نه بر گونه های خویش که بر دامان دست های تو میبارند. خوشا به حال آنان که در گریه های شبانه ، سر بر شانه تو دارند.ما را آغوش اجابتی این چنین عنایت کن!
  خـــداوندا ...مــرا از #من رهـــا کن! کــه هــیچ کــس به اندازه ی #مــن ، مـــرا اذیت نـکـــرد...!
  سجاده دل..... باز دوباره ایــــــــــن روزها دارد زمین خوردن هایم زیاد میشود... دست به دیوار ِ دلم راه میروم بــــــــــاز... حواست هست به من...؟ یـــــــــــادش به خیر آن روزهائی که تنها "تـــــــــــو"مرهم ِ دلم بودی... زخم های ِ دلم را باز هم مرهم میشوی...؟! دارم عادت میکنم به این روزمرگی ها... به دنیـــــــــا...به بی خوابی...به دیوانگی های گاه و بیگاه... میترسم همانقدر که بودنت برایم عادت شده است...نبودنت هم عادت بشود... حواست هست...؟! ببین سجاده ام رو به قبله ِ تو است... گمشده ام...بی زحمت پیدایم کن...
  الهی!
  اگر خامم پخته ام کن...
  و اگر پخته ام سوخته ام کن
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://upload7.ir/images/36512463226756261510.jpg
  http://up6.ir/Fhu
  http://up6.ir/Fht
  http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-12/L00889992371.jpg
  http://s2.picofile.com/file/7571467311/13.gif
  http://s17.rimg.info/0eba7a9826d6fe390caad37372d05832.gif
  http://www.emoticoane.com/graphics/welcome-emoticons/images/62.gif
  http://www.topglobus.ru/skin/smile/s4291.gif
  http://axgig.com/images/81880909219556121681.jpg
  http://www.blogfa.com/photo/p/parandetofan2.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of parandetofan2.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Cache-Control: private
  Content-Length: 43148
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/8.5
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  X-AspNet-Version: 4.0.30319
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Mon, 16 Oct 2017 23:43:32 GMT
  Connection: close
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  parandetofan2.blogfa.comA149.56.201.253300class:IN
 • Whois

    Domain Name: BLOGFA.COM
    Registry Domain ID: 120988507_DOMAIN_COM-VRSN
    Registrar WHOIS Server: whois.tucows.com
    Registrar URL: http://www.tucowsdomains.com
    Updated Date: 2017-03-06T17:46:27Z
    Creation Date: 2004-05-25T11:53:48Z
    Registry Expiry Date: 2020-05-25T11:53:48Z
    Registrar: Tucows Domains Inc.
    Registrar IANA ID: 69
    Registrar Abuse Contact Email:
    Registrar Abuse Contact Phone:
    Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
    Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
    Name Server: COCO.NS.CLOUDFLARE.COM
    Name Server: IGOR.NS.CLOUDFLARE.COM
    DNSSEC: unsigned
    URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
  &gt;&gt;&gt; Last update of whois database: 2017-10-14T04:01:42Z &lt;&lt;&lt;
  
  For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
  
  NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
  registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
  currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
  date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
  registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
  view the registrar's reported date of expiration for this registration.
  
  TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
  database through the use of electronic processes that are high-volume and
  automated except as reasonably necessary to register domain names or
  modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
  Services' (&quot;VeriSign&quot;) Whois database is provided by VeriSign for
  information purposes only, and to assist persons in obtaining information
  about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
  guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
  by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
  for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
  to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
  unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
  or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
  that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
  repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
  prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
  use electronic processes that are automated and high-volume to access or
  query the Whois database except as reasonably necessary to register
  domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
  to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
  operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
  Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
  reserves the right to modify these terms at any time.
  
  The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
  Registrars.