Outbound Links (145)

 • Title Length:18

  تلاجن-Talajen
 • <meta> Keywords Count:9

  تلاجن-Talajen,noori-shivan, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs
 • <meta> DescriptionLength:89

  تلاجن-Talajen - شعر ،نقد و مقالات ادبی و ... - تلاجن-Talajen
 • <h1> tag

  Warning:No <h1> tag
 • <h2> tag

  Warning:No <h2> tag
 • <strong> tag

  دیالوگی در 5   پیچ  مانده به 50
  پیش از این که
  سطر های بعدی برسند
  و یا چشمتان بخورد
  جای خالی هر چه هست و نیست
  لطفا کمی جابه جا شوید
   
  همین جا
  کودک کلوچه فروشی هست
  عکس
  خاطره
  جدول ...
  و کلاغی  که شاید پریده باشد
  و آدمهایی برفی
  که آفتابی شدند
  و دیوار و درختی که بتوانید
  تاب بخورید و
  تکان دهید
  و بادی که نمی دانم از کدام سو می وزد
  فال هم نمی گیرم
  شما را به این جا کشانده ام که
  اولا هوایی بخورید
  مگر چند شب شنبه ی دیگر با قیست ؟
  و بعد بگویم
  خشونت یعنی ؛
  پرنده چیدن از درخت
  کشتن « بره ی  روشن » سهراب
  گل گرفتن شاملو
  و بعد
  ببینید
  چه قدر فاصله دارند
  خروس               و                  بیداری
  فرشته                 و                 درخت
  گوش ها              و                گویش ها
  به اینجا که رسیدی
  گره  در کار گل افتاد ، وا کن
  و  زخم   ساق  آ هو را دوا کن
  کبوتر   را   بگو   پرواز گیرد
  پرستو را به حال خود رها کن
   
  عصر سه شنبه بود و جنگ بغض و سارا
  هی می نوشت و پاره می کرد مشق شب را
   
  در چشم هایش اضطرابی شعله ور بود
  یاد  آور    رنج    هبوط    تلخ    حوّا
   
  خورشید را در دفتر خود خط خطی کرد
  پایش   نوشت ای آسمان  قدری  مدارا
   
  برگ درخت دفترش را زرد می کرد
  آتش زده  برریشه های سبز  افرا
   
  طرحی زد از فواره و میدان، بقیّه
  خاکستری از خاطرات  کودکی ها
   
  فوّاره وار  از  ارتفاعات  تخیّل
  افتاده پیش کوسه ها در عمق دریا
   
  در حسرت لبخند مادر بود و روزی
  خود  را ببیند لحظه ای  آغوش بابا
   
  چیزی شبیه...نه نمی دانم چه چیزی
  او را  شبیه مار  می کرد و   معما
   
  اصلا به روی خود نمی آورد دختر
  سرگرم کارش بود ساعت ها و حالا
   
  برگی  نوشت.  چسباند. دیوار  اتاقش
  هر چار گوش صفحه با تاریخ و امضا
   
  امروز من، مثل شب یک هفته ی پیش
  حرف جدیدی هم ندارد  صبح  فردا
   
  هر کس در این خانه سرو سازی جدا داشت
  این جا، من و مادر، پدر، تنهای تنها
   
  حس  می کنم، تنهایی ام  پایان  ندارد
  حتی  اگر دنیا  بیاید  خواهرم  با...»
  با همه ی بانک ها تسویه خواهم کرد
  الّا...
  حتّی اگر همه ی روزی نامه ها ی « اقتصاسی»1
  هر روز بنویسند
     بده کار بزرگ چشم هایش
  قرن ما
            قرن سکوت و همهمه
  قرن درگیری   بُغض  و آدمه
   
  قرن مسمومیّت احساس و عقل
  قرن گرگ خفته در جای رمه
   
  می توان با چشم های بسته دید
  توی چشمش ردّ پای واهمه
   
  تُنگ های  تشنه  سر بر آسمان
  پای باران بسته ماند و
                            این همه....................
   
  حالی ازما ها نمی پرسی عزیز!
  حالی از نعشی که روی دستمه
   
  لحضه هامان تلخ، ابری، ناگزیر
  مثل روز
   ر
      ی
         ز
       ش
                     ا
                     ر
                        گ
                   
                             ب
           م
                                ه
                   
  می رویم امّا نمی دانیم کجا
  هم چنان این جاده پر پیچ وخمه؟
   
  این که می جوشد درونم، داغ کیست ؟
  تا کجا چشم انتظاری مرهمه؟
   
  باز...
          می بینم  پرستو کوچ کرد
  باز...
            اخم  پنجره ها   درهمه
  ( نج )
  دیگر نمی خیزد ز بام کلبه دودی
  از سرخ و سبزت هم نمانده جز کبودی
  می بینمش حیران و بالا می رود باز
  از شانه هایم حسرت گفت  شنودی
  در دامن سبزی که بالیدم تو بودی؟
  آبادی عشق  امید من نبودی؟
  تاثیر نفرین خدایان است آیا
  یا دست پخت سینمای هالیوودی؟
  پاشیده این جا گرد مرگی نابهنگام
  کو  بی قراری های دریا جوی رودی؟
  نفرین به آنانی که دیدند و ندیدند
  بغض ترا از پشت عینک های دودی
  می سازمت با دست های بسته 
  حّتی
  حتّی 
  اگر از تو نمانده تار و پودی
  بر قله های پرغرورت می تکانم
  اندام خواب آلود دنیا را به زودی...
  شاید
  به خاطر بی چتری
  یا 
  چتر پاره ی من و توست 
  که باران نمی بارد 
  باران!
  نیایشبهاری
  باتبریک فرارسیدن عید نوروز   خدمت 
  همه ی خوانندگان عزیز
  نسیم
  درختان
  گل
  رود خانه
  پنجره
  گل
  پرندگان
  چشمه
  جوانه
  شکوفه
  قطرات
   آمین
  بهار
   
  یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبراللیل والنهار، یامحول الحول والاحوال، حول حالناالی احسن الحال
      
  نو
  نور
  روز
                          
  1
  2
  ...چو آن کارهای وی آمد به جای
   
  ز جای مهی برتر آورد پای
  به فر کیانی یکی تخت ساخت
  چه مایه بدو گوهر اندر شناخت
  که چو خواستی دیو برداشتی
  ز هامون به گردون برافراشتی
  چو خورشید تابان میان هوا
  نشسته برو شاه فرمانروا
  جهان انجمن شد بر تخت اوی
  از آن بر شده فره ی بخت اوی
  به جمشید بر گوهر افشاندند
   
  مرآن روز را روز نو خواندند
  سر سال نو هرمز فرودین
  برآسود از رنج تن دل ز کین
   
  به نوروز نو شاه گیتی فروز
   
  بر آن تخت بنشست نوروز روز
  بزرگان به شادی بیاراستند
  می رود و رامشگران خواستند
  چنین جشن فرخ از آن روزگار
   
  بمانده از آن خسروان یادگار
  ...نگویی که آتش پرستان بدند                
                                           پرستنده ی پاک یزدان بدند...
  1- کشت دانه یا سبزه کردن :
  .4
  2-خانه تکانی و غبار رویی و کوزه شکستن :
  5
  6
  3- چهارشنبه سوری:
  7
  4- آش چهارشنبه سوری
  5- نوروزی خوانی:
  6- آب پاشی یا آیین مادرمه :
  8
  7- هفت سین یا هفت چین:
  8- عیدانه :
  9- تاب بستن و تاب خوردن :
  10- سیزده به در :
  11
  به صحرابنگرم، صحرا تو بینم    بهدریا بنگرم، دریا تو بینم
  به هر جابنگرم کوه ودر و دشت   نشاناز قامت رعنا توبینم 
                                 
          ... ناگاه یکی سیل رسید از دره ی ژرف 
             پوشید سراپای در و دشت و دمن را... (ملک الشعرای بهار، قصیده ی لزنیه)
                                    
                                          ... من گذشتم به شتاب از در و دشت
                                                به شتاب ایام از من بگذشت... «دکتر خانلری،شعرعقاب»
                                                    
                                     ببینی در ودشت رنگین شده
     نکوتر ز صورتگر چین شده
  باران شوم و به کوه و در بازم
                  اخگر شوم و خشک و تر گیرم(ملک الشعرای بهار)
   
  منابع محفوظ
  برف نو
  برف نو 
                       سلام
                              سلام
  خوش نشسته ای بنشین بربام
  پاکی آورده ای 
                      ای امید سپید
                                       همه آلودگیست این ایام
     
  ü   
  نقّاش کبوتر آفرین
  مهربان و ساده و سبز و  صبور
  با گل  و  سجاده   و  دل ، آشنا
  چشم هایت چشمه ایمان و عشق
  دست هایت جان پناه غنچه ها
   
  تا نجوشد در وجودم تیرگی
  یاد دادی واژ ه ی فانوس را
  با خودت آورده بودی در کلاس
  رود، دریا، چشمه، اقیانوس را
  سبز  سبز  سبز  سبز  سبز   سبز
  سرو  یادت در غزل زاران من
  سرخ سرخ سرخ سرخ سرخ سرخ
  لاله ی  یادت  میان  جان من
   
  ای  تو  نقّاش  کبوتر  آفرین
  باز هم طرحی بزن بر لوح جان
  طرحی از سیب و انار و سادگی
  طرحی از بال و عبور و آسمان
   
  مثل ققنوسی که در اوج شکوه
  در هجوم درد می خندی هنوز
  در میان تپه های سر به زیر
  در نگاه من دماوندی هنوز
   
  آرزوهای تو  در یاد  من است
  خواستی عین گل و گندم شوم
  دست هایم بی دریغی پل شوند
  تکیه گاه شانه ی مردم شوم
   
  گفته بودی اولین روز کلاس
  یادتان باشد همیشه بچه ها
  مشق روز وماه و سال و قرنتان
  « پله  پله  تا  ملاقات خدا »
   
   
  اوّلین   دانسته ام  نام    خداست
  یاد  تو  مضراب  ساز  دیگرم
  نام تو در صفحه ی دل باقی است
  گم  شود  گر  ردّ   پا و  دفترم
  این پرونده چه متّهمان ردیف اوّلی دارد!
  من
               تو
                   « دنیا »
                            تغافل
  و این  « همراه»  لعنتی
  شیطان چند و قت روی مخت رژه رفته
  !
  نمی دانم
   
   
  ای کاش!
  سه شنبه نبود
  ای کاش « بهمن » نمی آمد!
              ای کاش من بودم!
                        ای کاش من نبودم!
                                                ای کاش!
   
  خواستم
  پای حجله ی عروسی تو
  مولانایی کنم
  با
  «یک دست جام باده و یک دست جعد یار 1»
  که نشد.
   
   
  از هر طرف که نگاه می کنم
  نوبت تو نبود
  آخر مردن هم مرامی  دارد
   ُگلم!  
   
  آن واپسین فیگور
  فیگور بوییدنِ زیباترینِ گل ها
  که رهایمان کردی
                      رهایم نمی کند.
   
   
  ببین چه می کند
  برق سه فاز خبر مرگی ناگهانی
  ظرف چهل روز
   ریش سفید شدهام.
   
   
  من
  که نفهمیده ام هنوز
  شما چطور ؟
  «آیا زنان زیبا مرگ فرزندانشان را زود تر فراموش می کنند2»؟
   
   
  این آب است ؟
  یا آتش!
  بر گونه های مادرت؟!
  که شعله ور ترمان می سازد.
   
   
  آن جا
  چه خبر است
  که این شمع ها
  این گونه می سوزند!
   
  این  ختم
  لباس سیاه
  دسته های گل
  و خواب های رنگارنگ زنانه
  که زیباترت می بینند
  مسکّن من نمی شود/ هرگز
   
  بیچاره مادرت
  این روزها
  هیچ « بیدل » ی به پایش نمی رسد
  داشت متقاعد مان می کرد
  که آن گور
  برای آرزوهای بزرگت
  کوچک است  ، خیلی
  مادرم با تکیه بر عصایی آبنوسی
  به تسلایمان برخاست
  باران را
  گریه ی آسمان خواند و
   برف را
  تاج گل برای عروسی که دیگر نیست.
  و می خواند
  « امیر گته کاش بمیر بمیر نوو
  فلکِ بزه آدم حقیر نوو
  فلک چی کنّه، فلک فرمونبرداره
  فلک چی گنه، دست پروردگاره»
   
   
  حالا دیگر
  به کلید کردن شیطان
  و قفل کردن آدمی
  در چشم بر هم نزدنی هم
  ایمان آورده ام / تمام
  این روزها کسی مرا نمی شناسد
  جز با دو مدال جدید ِ داغ و دریغ
   
  از ترس   ف
                      ر
                 و
                        ر
                    ی
                                    خ
                             ت
                                                      ن
                                                                                است
  که سر را به دیوار نمی کوبم
                                      وگرنه...
   
  1-       1- 
  مولانا
  2-      2- 
  غلامرضا بروسان
   
   
   
 • <b> tag

  پیج رنک وب
  ادامه مطلب
  .:
  VatanSkin
  :.
 • Images without Alt Tag

  http://www.blogfa.com/photo/n/noori-shivan.jpg
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/United%2520Kingdom.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Saudi%2520Arabia.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Albania.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Bulgaria.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Andorra.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Czech%2520Republic.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Denmark.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Philippines.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Germany.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Greece.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Hungary.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Italy.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/South%2520Korea.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Latvia.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Portugal.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Romania.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Viet%2520Nam.png
 • Traffic

  This report show rough estimate of noori-shivan.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Sat, 14 Jun 2014 05:10:58 GMT
  Content-Length: 47481
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  noori-shivan.blogfa.comA38.74.1.501798class:IN
 • Whois