Outbound Links (16)

 • Title Length:30

  یه دختـر تنــها..
 • <meta> Keywords Count:10

  یه دختـر تنــها.. ,nazanin7271, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
 • <meta> DescriptionLength:76

  یه دختـر تنــها..- همـه ی دلتنـگی های مــن..
 • <h1> tag

  یه دختـر تنــها..
  About
  Menu
  Archives
  Links
  Servis
  Design
  Other
 • <h2> tag

  چراغ قرمز..
 • <strong> tag

   
  کاش میشد
  مُـرد.. 
  مثل راه رفتن 
  خوابیدن 
  خرید کردن.. 
  کاش میشد خواست 
  و  
  مُــرد... 
  پآییــز آمده است پشت پنجـره..
  بیا برویم کمی قـدم بزنیم..
  نگران نبـاش؛
  دوبـاره بازمی گردانمت
  به قاب عکس...
  گاهی وقتا، دیگه نه گریـه آرومـت میکـنه؛
  نه فریـاد
  نه سکـوت..
  اونجاسـت که پُـر از بغـض
  رو به آسـمون میکنـیُ میگـی:
  خدایـا.. من فقـط تـو رو دارم...
  احسـاس نـاب ِنـوازشِ ِسـرانگشـتانت
  جا مانـده در موهـای مـن؛
  و چه ماهـرانه سفیـدبخـت می کنـد
  نخ به نخ موهـای مـرا...
  این اواخـر
  به من فکـر میکنی
  و دلـت برایم تنـگ می شود..!
  کاش زنـده بودم
  و این روزها را می دیدم...
  یـادت هسـت..؟
  کنارم می نشستی و برایـم از زندگـی می گفتـی..
  بی آنکه بدانی زندگـی
  دستـی بود که گاه گاهـی
  دور گردنـم حلـقه میکـردی...
  من مثل هم سن و سالهای خودم نیستم
  که هرروز آرزویی دارند برای آینـده..
  من، تنـها یک آرزو دارم و آن این است که
  شبـی بخوابم؛
  و دیگر بیـدار نشوم...
  تا نشنـوم
  تا نبیـنم
  تا نشکنـم...
  چقدر پیــراهن های مردانه پشت ویترین مغازه ها قشنگند..
  تـــو را که در آنها تصـور میکنم،
  وسوسهِ خریدنشان به سرم میزند..
  میبینی؛
  فقط مانده بود اینها نبودنت را به رُخم بکشند،
  که کشیدند...
  یکی از همیـن روزها
  باید خــدا را صدا بزنم..
  یک میز دونفـره و دو صندلی؛
  یکی مـن،
  یکی خـدا..
  حرف نمیزنم،
  نگاهـم کافیست..
  میدانم برایم اشـک میریزد...
  شایـد قانــون دنیا همین باشد:
  تو صاحب آرزویی هسـتی
  کـه شیرینی تعبیرش برای دیگریست...
  دراز می کـشم؛
  خیـره می شـوم به سـقف..
  اشکـهایم می چکـند..
  سُـر می خورند و می روند
  همان جایی که همـیشه
  می بوسیـدی...
  چه سـخت بر من گذشــت
  آن لحـظه ای که برایـم
  آروزی خوشـبختی کـردی...
  اگر روزی
  رسیدی و من نبودم؛
  تمام وصیتم به تو این است:
  "خــــوب بمـــان"..
  از آن خوب هایی که من
  عاشقش بودم...
  بگوییـد روی سنـگ قبـرم بنویسند:
  اگـر تنـها نبـود،
  شـاید اینجا قبـری نبود...
  این روزها
  دلم خواب بی کابوس میخواهد..
  دلم کمی خــدا میخواهد..
  کمی سکوت
  کمی اشک
  کمی آغوش آسمانی
  و شاید کمی مـــرگ...
  بگذار مرز تنــهایی را رد کنم..
  ببین،
  گذرنامــه ام
  فقط مُهر لبــهایت را کم دارد...
  کاش میشـد دنیـا را
  تـا کرد و گوشه ای گذاشـت؛
  مثل جانمـاز مادر...
  صورت آرزوهایم کبود است؛
  عجب دست سنگینی داشت
  سرنوشت...
  نمیشود نوشت ک این روزها
  چقدر عاشقانه باختم..
  نمیشود نوشت...
  غمگین ترین جای خاطرات
   اونجاست که
  کم کم احساس می کنی
  چهرش داره از یادت میره...
  خدایا
  دلم معجزه می خواهد..
  از آن معجزه هایی که به هنگامه ی وقوعشان،
  "خدایا دوستت دارم"
  و
  "خدایا شکرت"
  میان هق هق گریه هایم گم شود...
  خدایا دلم معجزه می خواهد؛
  معجزه ای در حد خدا بودنت...
  خــــدایا..
  خســــتم از دنیــات....
  بدترین درد
  مردن نیست؛
  دل بستن به کسیست
  که سهم تو نیست...
  بلاخره یه روز به آرزوی بچگیام می رسم..
  در صف اول نماز
  جلوتر از پیش نماز، می ایستم
  و همه به من اقتدا خواهند کرد..
  چقدر عزیز خواهم شد..!
  نماز که تمام شود، همه به سمت من خواهند آمد..
  چند قدم که حرکت کنند
  کسی فریاد می زند:
  بلند بگو
  "لا اله الا الله"
  هیچکس شبیه تو نیست..
  هیچوقت،
  هیچکس
  شبیه تو نبوده و نیست..
  تو نیستی
  و این بی رحمانه ترین امتحان خداست...
  فقط خدا می داند امروز
  چقدر فرو ریختم از دیدن کسی که
  تنها لباسش شبیه تو بود...
  مدتهاست دستانم را با لیوان چایی ام گرم می کنم..
  این اوج تنهاییست...
  فقط باش..
  همین که هستی، کافیست..
  دور از من
  بدون من..
  چه فرقی می کند..؟
  گل می خری.. خوب است..
  برای من نیست؟
  نباشد..
  همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک می شود، کافیست..
  دلخوشم به این حماقت شیرین...
  گاهی، دیدن یه عکس دونفره، تو رو یاد اون نمیندازه..
  تو رو یاد خودت میندازه..
  که چقدر شاد بودی.. چقدر خندون بودی.. چقدر جوون بودی..
  گاهی آدما دلشون فقط برای خودشون تنگ میشه..
  دلم واسه خودم تنگه...
  MeLoDiC
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://s5.picofile.com/file/8149337468/deltang_1_.jpg
  http://s5.picofile.com/file/8143259834/Autumn_in_Winter.gif
  http://www.uploadax.com/images/16344240286326101188.jpg
  http://www.uploadax.com/images/63280287251379302461.jpg
  http://www.uploadax.com/images/28615950869158233234.jpg
  http://www.uploadax.com/images/29091144041979586376.jpg
  http://www.uploadax.com/images/56301765278680155260.jpg
  http://xum.ir/images/2014/06/10/cf31mhk30p6zl9oe6502.jpg
  http://xum.ir/images/2014/05/31/13699154096rS5fp.jpg
  http://xum.ir/images/2014/05/21/patch2imagesxJlO.jpg
  http://www.xum.ir/images/2014/05/09/Untitled_4.png
  http://www.xum.ir/images/2014/04/23/46350679755164307160.gif
  http://www.xum.ir/images/2014/04/11/1350571313799747large.jpg
  http://www.xum.ir/images/2014/03/31/8649584.jpg
  http://www.xum.ir/images/2014/03/22/kt11jxipmqlr0swomzp.jpg
  http://www.xum.ir/images/2014/03/15/45427456592972463881.gif
  http://www.xum.ir/images/2014/03/07/3zs94oonlti90vvldgu4.jpg
  http://www.xum.ir/images/2014/02/24/ناز.jpg
  http://www.xum.ir/images/2014/03/07/ffni49lddvaklnndsf6f89HyN.jpg
  http://www.xum.ir/images/2014/03/13/59e44e257addac180f362aa87c6b9ef4-425.jpg
  http://www.xum.ir/images/2014/03/07/eyecrying.gif
  http://8pic.ir/images/98066421432733521124.jpg
  http://8pic.ir/images/34491906842660906077.gif
  http://www.xum.ir/images/2014/03/07/8dcupdxij69sw83pyfyg.jpg
  http://8pic.ir/images/99913611288339481226.jpg
  http://8pic.ir/images/95960591935934146766.jpg
  http://8pic.ir/images/60261843017135823405.jpg
  http://8pic.ir/images/82417967977964801630.jpg
  http://8pic.ir/images/43750627671438342305.jpg
  http://www.blogfa.com/photo/n/nazanin7271.jpg
  http://www.bia2skin.ir/theme/logo-theme.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of nazanin7271.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Sun, 23 Nov 2014 06:24:14 GMT
  Content-Length: 12851
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  nazanin7271.blogfa.comA38.74.1.501800class:IN
 • Whois

  IP Address: 173.255.194.52
  Maximum Daily connection limit reached. Lookup refused.