Outbound Links (227)

 • Title Length:32

  نگارستان هفت گنبد
 • <meta> Keywords Count:10

  نگارستان هفت گنبد,mforoutan, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
 • <meta> DescriptionLength:57

  نگارستان هفت گنبد - معماری و هنر
 • <h1> tag

  نگارستان هفت گنبد
  نبطی‌ها
   
   
   
   
   
   
   
  بئر السباء، منبع: http://
   
   
   
  دولت قتبان
  دولت معین
  حمیر
  اولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي
   
 • <h2> tag

   
  حدود کشور نَبَطی‌ها[ویرایش]
  پایان حکومت نَبَطی‌ها[ویرایش]
  بیرون آمدن از دست رومیان[ویرایش]
  داستان‌های اسلامی در مورد ثمود[ویرایش]
  منابع
  مملکت قتبان[ویرایش]
  محدوده دولت مَعَین[ویرایش]
  دولت حمیر اول[ویرایش]
  دولت حمیر دوم[ویرایش]
  ورود سومریان
  زبان سومری
  ادبیات سومری
  ورود اقوام سامی[ویرایش]
  عاد از نظر تاریخ[ویرایش]
  عاد از نظر قرآن[ویرایش]
  در پيشينه پژوهش علاوه بر كتابشناسي به بررسي رويكردها،دسته بندي و نقد منابع پرداخته و در پايان به جمع بندي كلي از آن چه گفته اند (نتايج پژوهش هاي پيشين)و آنچه نگفته اند (كاستي ها و پرسش هاي بي پاسخ در حوزه موضوع مورد پژوهش) مي پردازيم.
   
  منابع
  1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
  Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
   
   
   
  پذيرش برگزيدگان علمي در دوره دكتري تخصصي (ph.D) دانشگاه هنراصفهان ـ سال 1393
 • <strong> tag

  25 مرداد
  موارد تحویلی درس سیر اندیشه
  مقالات در مورد نظریه ها
  مقالات در مورد زمینه ها
    
  موارد تحویلی درس روانشناسی محیطی:
  1- فایل Powerpoint کنفرانس
  2- ترجمه ها همراه با متن انگلیسی
  3- مقاله شامل موارد زیر: 
   
  درس سمینار:
  - کلیه نوشته ها (بجز powerpoint) به دو صورت word 2007 با بالاتر و فایل PDF باشد.
  کلیه مقالات و نوشتارها (بجز ترجمه های روانشناسی) باید از ارجاع نویسی درون متنی با سبک  ISO690 First Element and Date و به صورت خودکار استفاده شود.
  - برای اطلاع از شیوه ارجاع نویسی در Word به
   http://mforoutan.blogfa.com/post-234.aspx مراجعه کنید.
  - تصاویر، جداول و نمودارها با ذکر منابع و شماره باشد و در متن به آن اشاره شود.
  - تصاویر درون متنی با کیفیت بالا را به تصاویر کیفیت متوسط تبدیل کنید.
  - کلیه کارها به آدرس m.foroutan@iauh.ac.ir فرستاده شود.
  - در عنوان ایمیل نام درس و نام دانشجویان ذکر شود.
  - دوستانی که از ایمیل دیگران مانند کافی نت ها برای ارسال ایمیل استفاده می کنند در متن ایمیل یا نوشتارشان شماره تلفن همراه برای تماس های ضروری قرار دهند (نماینده کافی است). 
  - عنوان فایلها را لاتین نوشته شود و با عنوان موضوع یا درس باشد.
  - در صورت ایمیل در چند قسمت ایمیل ها با شماره در قسمت subject ایمیل مشخص شوند.
  - نوشتن مطالب دیگران بدون ذکر منبع به عنوان تخلف محسوب می شود 
  - برای آگاهی از تصمیمات و  اطلاعیه های بعدی بخش اخبار و همایش ها در آرشیو موضوعی را نگاه کنید.
  پترا
  پترا
  سلع
  پترا
  ثَمود
  سبایی‌ها
  دولت قَتَبان
  دُولَت مَعَین
  دُولَت حِمیَر
  زبان و نژاد اعراب
  سامی
  سومریان
  زبان آرامی
  آمازیغی
  زبان بِربِری
  عاد
  كتاب شناسي:
  فهرستي از منابع (نوشتارهاي علمي شامل مقاله، كتاب، گزارش هاي علمي و پايان نامه ها) كه به صورت مستقيم (منابع اصلي) و غير مستقيم (منابع فرعي) مربوط به يك موضوع يا موضوع پژوهش است.
  كتاب شناسي تشريحي:
  در كتاب شناسي تشريحي به ويژه در مورد مقالات پژوهشي به موارد زير پاسخ مي دهيم:
  چه كسي؟ (نويسنده و با نويسندگان)
  در چه منبعي؟ (عنوان كتاب يا ارجاع درون متني)
  با چه روشي؟ روش شناسي پژوهش
  با چه هدفي؟ به چه نوع نتايجي (نوع نتايج مهم است مثلا راهكار، تفسير، توصيف و ارايه ميزان همبستگي و يا ..) را گرفته است.
  در مورد كتاب به علاوه به بخش هاي كتاب هم اشاره مي كنيم (البته بخشهايي كه به موضوع مربوط هستند)
  تفاوت کتابشناسی تشریحی و مرور سابقه ی موضوع (پيشينه پژوهش)
  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر و معماري
   تهران
  حوزه(هاي) تحت پوشش:
  تاريخ برگزاري:
  تاريخ برگزاري ميلادی:
  برگزار کننده:
  محل برگزاري:
  وضعیت کنفرانس:
  تاریخ‌های مهم:
   معماري و شهرسازي ايراني اسلامي-
   هوش مصنوعي و روش هاي نوين طراحي
    انرژي، معماري و شهرسازي پايدار
   مديريت و برنامه ريزي
    معماري منظر و هنرهاي محيطي
     معماري، شهرسازي و گردشگري
  انجمن معماري ايران - انجمن شهرسازي
   تهران
  حوزه(هاي) تحت پوشش:
  تاريخ برگزاري:
  تاريخ برگزاري ميلادی:
  برگزار کننده:
  محل برگزاري:
  وضعیت کنفرانس:
  تاریخ‌های مهم:
  محورهاي كنفرانس:
  محورهاي شهرسازي وتوسعه پايدار

  -  
  -    -  


  -  
  -  


  -  
  -  
  -  
  -  
  مهندسي معماري و توسعه پايدار:
  -  
  -  


  -  
  -  

  -  

  -  

  -  

  محورهاي مديريت وبرنامه ريزي شهري


  -  
  -  
  -  
  -  
  -    -  
  -    -    -  
  محورهاي محيط زيست شهري
  -  


  -  
  -
   
  سازمان ملي استاندارد استان گلستان 
   تحت حمايت سيويليكا 
   استان گلستان
  حوزه(هاي) تحت پوشش:
  تاريخ برگزاري:
  تاريخ برگزاري ميلادی:
  برگزار کننده:
  سایر برگزار کنندگان:
  محل برگزاري:
  وضعیت کنفرانس:
  تاریخ‌های مهم:
  محورهاي همايش:
  دبير علمي كنفرانس: 
  دبير اجرايي كنفرانس:
  manager
  سطح برگزاري
  محورهاي همايش
  محورهاي همايش
  برگزار كنندگان: 
  info@geo-tourism.ir
  سطح برگزاري
  محورهاي همايش
  محورهاي همايش
  برگزار كنندگان: 
  bcitinfo@gmail.com
  سطح برگزاري
  محورهاي همايش
  محورهاي همايش
  برگزار كنندگان: 
  رشته مورد پذیرش:
   
  شرایط لازم
  تذکر مهم: 
   
  منظور از مقاله معتبر، مقاله پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین‌المللی می‌باشد
  تبصره:
  تذکر مهم: رتبه بندی در دوره کارشناسی ارشد پس از گذشتن چهار نیمسال تحصیلی از هر ورودی در هر کد رشته 

   محل و با احتساب مجموع ظرفیت های دوره روزانه و شبانه رتبه بندی انجام می شود. در خصوص رشته هایی که طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در دوره کارشناسی ارشد برای 5 نیمسال تدوین و تصویب شده است رتبه بندی پس از گذشتن 5 نیمسال تحصیلی از هر ورودی انجام خواهد شد.
  تبصره: در صورتی که تعداد هر ورودی در هر کد رشته محل در دوره کارشناسی ارشد تا 5 نفر باشد، صرفاًٌ رتبه اول، چنانچه ظرفیت پذیرش بین 6 تا 10 نفر باشد رتبه های اول و دوم و برای تعداد 11 نفر و بالاتر رتبه های اول تا سوم معرفی خواهند شد.
  تذکر
   
  مشخصات فصلنامه پژوهش هاي شهري هفت حصار
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://ecx.images-amazon.com/images/I/71zDNi7jo5L._SL1500_.jpg
  http://top10blog.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Street_of_Facades_Petra.jpg
  http://wordlesstech.com/wp-content/uploads/2011/09/Petra-in-Jordan.jpg
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Karta_Petra.PNG
  http://georgiaugazine.com/wp-content/uploads/2013/11/Obelisk-Tomb.jpg
  http://antiquity.ac.uk/projgall/levy335/images/figure1big.jpg
  http://petra.mansourweb.net/2240%20Al-Beida.jpg
  http://www.world-archaeology.com/wp-content/uploads/cwa24/400px/510.jpg
  http://www.ratestogo.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/une15.jpg
  http://islam.ru/en/sites/default/files/img/story/2013/08/historical%20places%20of%20Saudi%20Arabia_0.jpg
  http://bits.wikimedia.org/static-1.24wmf8/skins/common/images/magnify-clip-rtl.png
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Panel_Almaqah_Louvre_DAO18.jpg/220px-Panel_Almaqah_Louvre_DAO18.jpg
  http://www.bible-archaeology.info/Beersheba_tell_aerial_from_south.jpg
  http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/bilqis.gif
  http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/awwam.gif
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Qataban_lion_bronze.jpg/220px-Qataban_lion_bronze.jpg
  http://bits.wikimedia.org/static-1.24wmf9/skins/common/images/magnify-clip-rtl.png
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Dhamar_Ali_Yahbur_II.jpg/220px-Dhamar_Ali_Yahbur_II.jpg
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/BronzeManNashqum.jpg/220px-BronzeManNashqum.jpg
  http://bits.wikimedia.org/static-1.24wmf6/skins/common/images/magnify-clip-rtl.png
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Sumerian_MS2272_2400BC.jpg/200px-Sumerian_MS2272_2400BC.jpg
  http://hafthesar.iauh.ac.ir/jpg_safheaval/6.jpg
  http://hafthesar.iauh.ac.ir/pic_upload/17.jpg
  http://www.blogfa.com/photo/m/mforoutan.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of mforoutan.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Transfer-Encoding: chunked
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Thu, 28 Aug 2014 07:03:40 GMT
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  mforoutan.blogfa.comA38.74.1.501800class:IN
 • Whois

  IP Address: 173.255.194.52
  Maximum Daily connection limit reached. Lookup refused.