Outbound Links (88)

 • Title Length:32

  نگارستان هفت گنبد
 • <meta> Keywords Count:10

  نگارستان هفت گنبد,mforoutan, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
 • <meta> DescriptionLength:57

  نگارستان هفت گنبد - معماری و هنر
 • <h1> tag

  نگارستان هفت گنبد
   
   
  سنجش میزان احساس خوشبختی و شادکامی (آکسفورد) وعوامل اجتماعی و فردی مؤثر بر آن
 • <h2> tag

  بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاههای تهران
   
  پنجمین همایش آموزش معماری - آذر93
  ششمين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تاكيد بر مولفه‌هاي شهر اسلامي - آبان 93
  فراخوان اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی - دی 93
 • <strong> tag

  دکارت
  هیوم
  کانت :
  نتیجه : 
  ادعا :
  ریچارد پالمر :
  مشاهده
  راهبردهای این روش :
  قابلیت تصمیم و ملاک اعتبار تحقیق پدیدار شناسانه :
  دانش واژه های مرسوم روش تحقیق کمی
  دانش واژه های مرسوم روش تحقیق کیفی ( پدیدار شناسانه )
  3 ویژگی نگاه به واقعیت در تحقیق کیفی
  کاستی های تحقیق کمی ( اثباتی ) در مطالعه ی مکان
  کاستی های روش پدیدار شناسی در مطالعات مکان
  امکان تلفیق روش های پدیدار شناسی و اثباتی در مطالعه ی مکان
  اهداف پدیدار شناسی محیطی :
  -
  فرانوگرایى، یا نوگرایى، پسامدرنیسم و فرامدرنیسم
  موج

  اول

  :
  موج

  دوم

  :
   
  موج

  سوم

  :
   
  تجدد، دولت

  گرایی

  ، ناسیونالیزم

  ، هویت

  ملی

  و طبقاتی

  ، لیبرالیسم محدود

  ، قطعیت

  در اندیشه

  و اقتدار دولت

  اقتداردولت

  وسیاست

  های

  اقتصادی

  ،
  معرفت

  شناسی

  وعلم

  و
  تنوع

  وکثرت

  آگاهانه
  ویژگیهاى جوامع فوق صنعتى:
  دانش و کارگران تحصیل کرده
  -
  دگرگونی فرهنگی
  :
  2-
  نوع فرهنگی
  :
   
  3-
  قشر بندی اجتماعی
  :
  " نظام

  هایی کنترل شده برای تولید دانش"
   
   
  تأكيد بر زبان بيانگر مركزيت زدايی از سوژه است.
  كثرت
   
  چون شالوده شکنی ،تبار شناسی – نشانه سازی ،نفی سوژگی ،توجه به روابط قدرت در گفتمانها و رشد شبیه سازیها
  حقیقت دنیای اجتماعی
  معنا و ارزش نهایی اعتقاد ندارد.
       §           
  نهادهای نظریه پرداز:نیویورک،ونیز،لندن
  (اعم از تاریخ ، شهر ، ساخت یادمانها ، مناظر و مرایا ، مسائل فن-ساختی ، اخلاقیات و ...)
  (ساختن ، باشیدن ، اندیشیدن )
  خلق و دریافت معنا.
  نظریه زبان شناسی شامل مفاهیمی همچون نشانه شناسی ،ساختارگرایی ، پساساختارگرایی و
  شالوده شکنی میباشد.
  تاریخ ، معنا ، مسئولیت اجتماعی ، و کالبد
  حذف نابرابری ميان ملتها           
  توسعه همانند و برابر در داخل ملتها 
  كمال پذيری واقعی بشر
  بنیان های فلسفی گشتالت:
  پديده ي حركت آشكار ورتايمر (آزمايش نقاط نوراني(پديده ي فاي)
  نظريه ميدان لوین
  ذهن فعال
  ادراک کل
  كل با مجموع اجزاء متفاوت است
  قانون پرگنانس 
  قانون مجاورت
  اصل شباهت
  قانون بستگي
  تفاوت اساسی مکتب گشتالت با کنش گرایی و رفتارگرایی
  مقايسه ماهيت انسان از ديدگاه رفتارگرايي و گشتالت
  رفتارگرایی
  گشتالتی ها (شناخت گرایان)
  يادگيري در مكتب گشتالت
  مقایسه نظریه های رفتارگرایان و گشتالتی ها (شناخت گرایان) در مورد یادگیری
  رفتارگرايي
  گشتالت
  انتقاد به روان شناسی گشتالت
  چنانچه دانشجو نیستید از لینک زیر استفاده نمایید
  .
  به نام خدا
  سه شنبه 13 خرداد کلاس بر گزار نخواهد شد. 
  کلاس های جبرانی در همان چهارشنبه و پنج شنه 21 و 22 خرداد در ساعت خودشان می باشد.
  کلاس طرح تحویل موقت خواهد بود.
  تحویل کنفرانس  روان شناسی محیط و سیر اندیشه معماری حداکثر تا پایان خرداد 
  artstudies.modares@gmail.com
  سطح برگزاري
  محورهاي همايش
  محورهاي همايش
  برگزار كنندگان: 
  ضرورت تحقیق:
  سرزندگی شهری ابزار موثر برای ارتقای توان رقابتی شهرها ،در تحقق چشم انداز مطلوب آن ها تلقی می شود
  تعریف دکتر حسین الهی قمشه ای از ویژه گی فضای معمارانه و شهرسازانه چنین می باشد:فضایی دارای ارزش و اصول معماری و شهرسازی که وقتی انسان در آن فضا قرار بگیرد احساس کند که آدم است.
  فضاهای شهری باید پاسخگو به نیاز های انسان باشد و این امر زمانی تحقق می پذیرد که انسان در این فضا چه در عرصه ی عمومی و چه در عرصه ی خصوصی احساس آرامش و امنیت داشته باشد و بتواند نیاز های خود را در این فضا تامین کند.بدیهی است که نتیجه ی تحقق چنین فضایی احساس تعلق به محیط را در فرد تقویت نموده و باعث جلب مشارکت شهروندان در امور اجتماعی شده و در پی آن فضای حاصل ،فضایی شهری سرزنده می باشد که شایسته ارزش والای آدمی است.
   
   
   
  سرزندگی چیست:(
  vitality
  )
  انسان به عنوان عامل حیات بخش به فضا ها همواره مطرح است
  ارائه تعریف جامعی از سرزندگی مستلزم در نظر گرفتن رابطه این کیفیت و دیگر کیفیت های محیط نظیر ((خوانایی،نفوذپذیری،حرکت،همسازی با طبیعت،اختلاط کاربری،فرم،گوناگونی،انعطاف پذیری،تناسبات بصری،رنگ تعلق ،غنای احساسی و... ))است.
  قبیل دسترسی پذیری،عدالت و مشارکت که اصل موضوع سرزندگی
  اصول کلیدی ای که جوهر سرزندگی را تشکیل می دهند ،عبارتند از ،تساوی ،شان و منزلت اجتماعی ،دسترسی پذیری ،خوش مشربی ،مشارکت و توانایی و اختیار .((گلکار،1385،ص28)).
  در سطح کلان می توان،سرزندگی را مشخصه شهری که با مجموعه ای از کیفیت های کالبدی و غیر کالبدی و سیستم های سازمانی ،امکان زندگی سعادتمندانه شهروندان را فراهم می آورد تعریف کرد.
  vitality
  سرزندگی یک انرژی و نیروی خام در شهر است
  خلاقیت و ابتکار به مثابه کاتالیزور برای سرزندگی است
  نو آوری است که پایداری و خود کفائی و کارا بودن ایجاد می شود و مزایای بلند مدتی برای شهر ها دارد.
  سرزندگی انبوهی از فعالیت ها را توصیف می کند که لزوما خوب یا بد نیستند .
  مولفه های کیفیت زندگی
  سرزندگی به یک سیستم شهری که سلامت فیزیکی ،اجتماعی و ذهنی و رشد شخصی همه ساکنان آن را فراهم کند مربوط می شود .همچنین به فضاهای شهری ای مربوط می شود که غنای حسی و فرهنگی ارائه می دهند و منعکس می نمایند.
   
   
  کوین لینچ(
  Kevin lynch
  ):
  سرزندگی یعنی این که تا چه حد شکل شهر حامی عملکرد های حیاتی ،نیاز های بیولوژیکی،و توانایی های انسانی بوده و از همه مهمتر چگونه بقا همه ی موجودات را ممکن می سازد
  لینچ،سلامتی محیط زیست را پایه و اساس و عامل اصلی ایجاد سرزندگی در محیط می داند
  سر و صدا و عدم نور مناسب ،اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر سلامتی جسمی داشته و بالطبع بر سرزندگی فضا تاثیر خواهد گذاشت
  محور های عملکردی که لینچ موجب سرزندگی محیط های شهری می داند عبارتند از:
  1-بقا:
  2-ایمنی:
  3-سازگاری:
   
   
  جین جیکوبز((
  jane Jacobs
  )):
  یان گهل:
  فعالیت های اختیاری و اجتماعی در دامنه نسبتا گسترده ای از زمان جریان دارد.
  شاخص های محیط های سرزنده شامل
  پاکزاد:
  انواع سرزندگی:
  سرزندگی اقتصادی:
  سرزندگی اجتماعی:
  سرزندگی محیطی:
  سرزندگی فرهنگی:
  انواع دیدگاه ها در مورد حالت وجودی سرزندگی:
  دیدگاه عینی((جبر محیطی)):
  امکان گرایی محیطی((دیدگاه ذهنی)):
  احتمال گرایی محیطی:
  شاخص های ایجاد سرزندگی ومکان های مطلوب  :
  نفوذپذیری (
  permeability
  ) :
  به تعداد مسیرها،ارتباط مسیرها با یکدیگر ،ومتریال و نور مسیر ها ،شفاف و قابل رویت بودن مسیر ها،(نفوذ پذیری بصری)و این که این مسیرها به کجا ختم می شوند توجه داشته باشد.
  همچنین باید توجه داشت که دسترسی  و در نتیجه نفوذپذیری به دو صورت
  دسترسی بصری
  ((مثل:پنجره))
  و دسترسی کالبدی
  ((مثل:کوچه،در))
  می باشد.
  عواملی که باعث افزایش نفوذپذیری می شود:
  جدانکردن مسیر سواره و پیاده:
  ساخت و ساز در مقیاس  کوچک:
  عدم وجود نظام سلسله مراتبی:
  افزایش سطح فعالیت ها وتعداد ورودی ها در پیرامون لبه های فضاهای عمومی:
  گوناگونی (
  variety
  )(
  diversity
  ):
  گوناگونی تجربه ی فضا،دلالت بر ویژگی های محیطی مکان هایی می کند که واجد فرم ها،استفاده ها،و معانی گوناگون باشند. سرزندگی با گوناگونی تقویت می شود.
  هدف از گوناگونی این است که میزان حق انتخاب را فزونی دهد.
  تشویق مردم به حضور در فضا و قدم زدن در آن فضاست که به کمک تنوع حاصل می شود.
   
  فضاهای راکد – مرده (
  dead space
  )
  تعامل اجتماعی
   (
  social interaction
  )
  :
  خوانایی (
  legibility
  ) :
  انعطاف پذیری
  robustness)
  ) :
  تناسبات بصری (
  visual appropriateness
  ) :
  غنای حسی (
  richness
  ) :
  رنگ تعلق (
  (personalisation
  :
  کاهش الگوی مصرف  مسکونی فضا
  پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ 
  در تبیین  امور اجتماعی، منجمله فرهنگِ آموزش، اگر بخواهیم دو پارادایم سنی و مدرن را به عنوان گفتمان غالب در نظر بیاوریم، امروزکشور ما در کدام جغرافیای معرفتی زیست می کند؟
  شاید بتوان گفت یک 
  "
  کج فهمی زبان
  "
   اتفاق می افتد. پس در چنین حالتی سؤال این است که چطور می تواند هزارسال بگذرد و فردوسی از ایران هم آن چیزی را بفهمد که ما امروز داریم می فهمیم؟!
  واژه شناسی پهلوی ساسانی از 
  "
  فرهنگ
  "
   یک مفهوم فرهی و ایزدی در نظر دارد که ناگزیر شکل های جبری به خود می گیرد و تک صدایی می شود.
  بله، در حال حاضر هم همان است. چرا آن را تغییر نمی دهند؟
  مفهوم فرهنگ در حوزه ی تاریخی، خصوصیت استعلایی بودنش را به طور مشخص در کجا بروز می دهد؟
  در انتقال فرهنگ باید سطحی از زبان به کار گرفته شود که به نوعی درون زا بوده و کارکرد انتقالی داشته باشد. زبان ما در تاریخ دارای چنین سطحی بوده است؟
  پس باید وارد فازی از آسیب شناسی اسطوره و اسطوره شناسی در ایران بشویم. نگاهی مشکوک به اسطوره ها!
  حالا ما نهاد های اجتماعی منجمله دانشگاهی داریم که قرائت خاص خودش را از مفاهیمی مانند فرهنگ دارد. پس می توانیم حق بدهیم که دانشگاهی که امروز دارد کار می کند در تبیین قرائت های خود صادق است و تنها  یک عده بیرون نشسته اند که دارند آن قرائت را زیر سوال می برند؟
  بوردیو معتقد است که کارکرد اصلی دانشگاه در یک سیستم عقلانی، باز تولید نظام سلطه ی اجتماعی است. اگر تعریف بوردیو را قبول کنیم می توانیم این را بپذیریم که دانشگاه های دولتی، البته از نظر سیستماتیک و نه تقابل با دانشگاه آزاد، می توانند این داعیه را داشته باشند که ما تفکر انتقادی را آموزش می دهیم؟ و اصلاً می توانند داعیه ی تفکر بی قید و شرط  داشته باشند؟
  درست است. حتی روشنفکران غربی که بیشترین زاویه را با قدرت حاکم دارند، درون سیستم های دانشگاهی پرورش یافته اند. چامسکی در امریکا، فوکو در فرانسه و ...
  دانشگاه در حد فرمالیست خودش باقی می ماند.
  ما میل به قدرت را در این می بینیم که در دانشگاه ها افرادی تربیت بشوند که آن قدرت را بازتولید کنند.
  یعنی یک گزینش نسبتا پنهان. مثل دانشگاه هاروارد.
  پس می توان گفت یک بازگشت نامحسوسِ تاریخی به دوره ی  الیگارشی!
  وابستگی فرد به سیستم سیاسی
  پس می شود گفت با گونه ای از سرمایه های اجتماعی روبه رو هستیم. تفاوت کارکرد این سرمایه در آمریکا و اروپا چیست؟
  البته این هم دروغ بود!
  سیستم های موازی روشن فکری که در ایران و در موازات دانشگاه به وجود آمده است انگار تایید آن عقیده است که روشنفکر در کشورهای پیرامونی، همیشه بیرون از دانشگاه قدم برداشته است و برای خودش سیستم های موازی ایجاد کرده است. پاتوق های علمی به وجود آورده و نوع خاص از تفکر و حتی ادا و اطوار و پوشش ایجاد کرده است! آیا این سیستم های موازی خود دچار آسیب های مشابه نشده اند؟
  پس جامعه ی تحصیل کرده به جای کاربردی کردن علوم، حداقل برای خودش، دچار اسنوبیسم فرهنگی می شود
  خوانش های ما از وضعیت هایی مانند پست مدرن از کجا آب می خورد؟ دچار سوء تفاهم نشده ایم؟ چرا مدرنیته نادیده گرفته می شود و می خواهیم از روی آن بپریم؟
  نه تنها مدرن باشید، بلکه آنرا به تمامی تجربه کرده و به ستوه آمده باشید. ما که هنوز درگیر مولفه های سنت در بعضی از سطوح هستیم.
  در این پروسه ی آرمانی مخاطب هم جایگاه خودش را پیدا می کند و می تواند به طور منظم مطالعه و تفکر کند. البته منظورم از آرمانی بودن این روند، جامعه ی خودمان بود!
  دغدغه های روشنفکری در ایران را چگونه می بینید؟ تعریفی که فوکو از روشنفکر دارد، توانسته است دوستان را مجاب کند؟!
  و گاهی هم از آن ور بام می افتند! مثلاً الان مقاله می نویسند و شخصیتی همچون مصدق را کاملاً انکار می کنند.
  در دولت قبلی شاید حاکم شدن چنین تفکراتی آن هم در اقتصاد، کار را به اینجا کشاند. اقتصادِ ما ضربه های زیادی خورد.
  کمی برگردیم به عقب، در فضای روشنفکری امروز ایران، با سطحی از ناسیونالیسم فرهنگی درگیر می شویم که آن هم در سطح می ماند. فکر می کنید دلیلش چیست؟
  فکر می کنم فوکو برای خودشان هم کلاسیک شده باشد!
  الان پژوهش هایی هم که دارد بیرون از محیط آکادمیک انجام می شود، غالبا از ماهیت علمی تبعیت نمی کنند و خودسری علمی را ترویج می کند.
  بهر حال، به نظر می رسد این داستان باید یک روز حل شود. تا جسارت برخورد با خود وجود نداشته باشد، ما به جایی نخواهیم رسید.
  بله، سندروم توهم در عالم هنر! خودمرکز پنداری هنری!
  اوضاع هنر در ایران را چگونه می بینید؟ هنرِ ما حرف هایی برای گفتن دارد؟ یا هنوز در حال کپی کردن از آثار بزرگان گذشته است؟
  آخرین سوال: تصحیح این سیستم معیوب را در کجا باید پیگیری کرد؟ نقطه شروع کجاست؟
  پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ 
  manager
  سطح برگزاري
  محورهاي همايش
  محورهاي همايش
  برگزار كنندگان: 
  upmc6@um.ac.ir
  سطح برگزاري
  محورهاي همايش
  محورهاي همايش
  برگزار كنندگان: 
  info@hiapcongress.ir
  سطح برگزاري
  محورهاي همايش
  محورهاي همايش
  برگزار كنندگان: 
  همایش ملی در سه محور فنی و مهندسی ، علوم کشاورزی و علوم پایه
  استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی
  گواهینامه بین المللی
  Euro Science Certificate
  Science Explorer Publications
  مهلت ارسال اصل مقالات: پانزدهم خرداد ماه 1393
  اعلام نتایج داوری مقالات: بیست خرداد ماه 1393
  مهلت ثبت نام در همایش:
  بیست تیر ماه 1393
  برگزاری همایش:
  نهم 
  مرداد ماه 1393 
  sajad_oerp2010@yahoo.com
  سطح برگزاري
  محورهاي همايش
  محورهاي همايش
  برگزار كنندگان: 
  http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=5187&title=%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF.-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
  کیانوش سوزنچی
  استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
   شاید مذهب اینان با ما فرق می کند
  خدا را بر آن بنده بخشایش است                        که خلق از وجودش در آسایش است
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://www.blogfa.com/ads/banner2/5319683244846.gif
  http://www.aebsconf.ir/editor_file/image/asdfvadsfgv.png
  http://www.aebsconf.ir/editor_file/image/Logo_Europe_Flag.jpg
  http://hamayesh.bonyadmaskan.ir/PublishingImages/banner.jpg
  http://www.blogfa.com/photo/m/mforoutan.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of mforoutan.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Transfer-Encoding: chunked
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Mon, 09 Jun 2014 14:30:01 GMT
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  mforoutan.blogfa.comA38.74.1.501799class:IN
 • Whois