Outbound Links (14)

 • Title Length:46

  Viet Nam Game Television Online - GameTV Clips
 • <meta> Keywords Count:28

  4vs4,aoe,lady gaga,meomeo,random,t.o.m,thái bình,tiểu bạch long,trường phát,việt bm,yugi,team,2vs2,bibi,gunny,vane love,game aoe,giao hữu,gametv,chip,mỹ Đình,tutj,hoàng mai nhi,destiny,hà nội,u15,versace,hehe
 • <meta> DescriptionLength:248

  Kênh truyền hình trực tuyến các tựa game E-Sport: AOE, DOTA2, StarCraft II, Counter Strike Trang tin tức tổng hợp về cộng đồng game thủ Việt, các tựa game mới nhất, các sự kiện nổi bật của làng game…
 • <h1> tag

  Warning:No <h1> tag
 • <h2> tag

  Warning:No <h2> tag
 • <strong> tag

  Warning:No <strong> tag
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=SuJRi1a4ZP008E
  http://ads.gametv.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ade89752
  http://i4.ytimg.com/vi/1xkFYJwYTsw/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/4v5kh5_jDj0/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/5nV54B1CztM/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/1Vq5dqrjmvQ/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/OiJ77d43pws/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/nB4d5x71t48/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/_PRxK3XoRvU/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/zS62yf4VP3c/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/TBklvTWIzxc/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/t07nNQ44axI/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/oYrkvWAsfnk/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/IrYjfLIrVyo/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/YHO8bauMCEU/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/wg1QPJrGXnw/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/LKo2cwqgYNM/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/dRWPKdKSWuE/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/d3I1KnV7hdw/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/KEZTIcz8Jds/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/bFfuvuBqO5U/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/YsJDe2T7orc/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/tzazf6mOdAI/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/6i7PDQhd0Is/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/h7x0v6wQUuQ/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/oFWhsMVtl5o/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/GoohljlLDXo/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/amsKwruouzo/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/TMghHPoV3LY/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/sH8e7_wUPNU/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/voRy5vOjCLA/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/SCCeLG5o1ws/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/89Y_79-I2Ac/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/vHtlZbWUQYc/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/ax-kgpbvxD8/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/7_opfKhhlO8/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/mHLqkU7uLog/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/N1pd3-Wkr-8/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/bohSxxLnV8w/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/Zgm5nNnyXO8/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/ZAOp5nNPGWA/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/F402x1sHZyk/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/1is_iO_PkD0/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/QbnUk2U0b0A/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/cM1bh36TmPU/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/vVLdtLTl6WU/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/h2nrJMiMWR8/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/rzog6z3xL3k/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/6kuLbTyK45A/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/yPu75eXSI7c/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/rmy_v6S2eAU/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/EJnorkRsJXc/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/D2g-WrayihA/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/sWkHaNg_LsY/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/ptJDrRGfI5c/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/NGAgBqOKMzI/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/AH8-LSO0u-Y/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/QLY8VW_0Otw/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/Huy6tpSLyD0/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/RMCic3SOCz0/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/cT-ZxSImSjw/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/Rifs1SZsXF4/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/EoGdQKBFikA/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/--nvkfnDY50/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/a6U2fcYofyo/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/BqAlJyVoT2k/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/H4jOwoApc0k/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/Yr06y8v4KZ8/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/V-l8YU9OW2w/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/xDXvAJ5ddQ4/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/WcF3kQNr2Zk/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/QmgQuDCJbvQ/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/_g6IfUtbeTs/hqdefault.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/3JKgLWIkk9M/0.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/GfR8SyiL_po/0.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/5ErLTk2f1XM/0.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/B2f2rNCOrGk/0.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/lAjbiK0YXhU/hqdefault.jpg
  http://i4.ytimg.com/vi/OjR3I01AFvQ/hqdefault.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/P4YLzc1h0_Q/0.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/RorF5_8AHNE/0.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/NXcd8lvUX5I/0.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/5YS-4K-0qCc/0.jpg
  http://i.ytimg.com/vi/dEW92dJYcHU/0.jpg
  http://www.gametv.vn/wp-content/themes/Avenue/images/facebook-big.png
  http://www.gametv.vn/wp-content/themes/Avenue/images/twitter-big.png
  http://www.gametv.vn/wp-content/uploads/2013/08/YouTube-Icon-32x32.png
  http://www.gametv.vn/wp-content/uploads/2013/08/G+32x32-Icon.png
  http://www.gametv.vn/wp-content/uploads/2013/09/twitch.png
  http://www.gametv.vn/wp-content/uploads/2013/09/Voobly32x32.png
  http://www.gametv.vn/wp-content/themes/Avenue/images/rss-big.png
  http://www.gametv.vn/wp-content/uploads/2013/10/PayPal.png
  http://gametv.vn/ads/chosim.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of clip.gametv.vn's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Server: nginx
  Date: Thu, 17 Apr 2014 01:46:15 GMT
  Content-Type: text/html; charset=UTF-8
  Transfer-Encoding: chunked
  Connection: close
  X-Powered-By: PHP/5.3.3
  X-Pingback: http://clip.gametv.vn/xmlrpc.php
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
 • Whois

  clip.gametv.vn domain is not supported