Outbound Links (71)

 • Title Length:59

  ◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕
 • <meta> Keywords Count:1

  Warning:No keywords
 • <meta> DescriptionLength:59

  ◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕
 • <h1> tag

  هدایت به بالا
 • <h2> tag

  کد بارشی
 • <strong> tag

  هيچ كس نمي دانست كه در گوشه اي ازخاك،مورچه اي با خدا گرم گفتگوست...
   
  برایت دعا بخوانم
   
  شبی از شبها، شاگردی در حال عبادت و تضرعو گریه و زاری بود.
  در همین حال مدتی گذشت، تا آنکه استاد خودرا، بالای سرش دید، که با تعجب و حیرت؛ او را، نظاره می کند !
  استاد پرسید : برای چه این همه ابراز ناراحتیو گریه و زاری می کنی؟
  شاگرد گفت : برای طلب بخشش و گذشت خداونداز گناهانم، و برخورداری از لطف خداوند!
  استاد گفت : سوالی می پرسم ، پاسخ ده؟
  شاگرد گفت : با کمال میل؛ استاد.
  استاد گفت : اگر مرغی را، پروش دهی ، هدفتو از پرورشِ آن چیست؟
  شاگرد گفت: خوب معلوم است استاد؛ برای آنکهاز گوشت و تخم مرغ آن بهره مند شوم .
  استاد گفت: اگر آن مرغ، برایت گریه و زاریکند، آیا از تصمیم خود، منصرف خواهی شد؟
  شاگردگفت: خوب راستش نه...!نمی توانم هدفدیگری از پرورش آن مرغ، برای خود، تصور کنم!
  استاد گفت: حال اگر این مرغ ، برایت تخم طلادهد چه؟ آیا باز هم او را، خواهی کشت، تا از آن بهره مند گردی؟!
  شاگرد گفت : نه هرگز استاد، مطمئنا آن تخمها،برایم مهمتر و با ارزش تر ، خواهند بود!
  استاد گفت :پس تو نیز؛ برای خداوند، چنینباش!
  همیشه تلاش کن، تا با ارزش تر از جسم ، گوشت، پوست و استخوانت؛ گردی.
  تلاش کن تا آنقدر برای انسانها، هستی و کائناتخداوند، مفید و با ارزش شوی
  تا مقام و لیاقتِ توجه، لطف و رحمتِ او را،بدست آوری .
  خداوند از تو گریه و زاری نمی خواهد!
  او، از تو حرکت، رشد، تعالی، و با ارزش شدنرا می خواهد و می پذیرد،
  نه ابرازِ ناراحتی و گریه و زاری را.....!
  خدای مهربان
  .
  .
  .
  گفتم :خسته ام
                   
  گفتی :لاتقنطوا من رحمته اله
  ...
                   
  از رحمتخدا نا امیدنشوید(زمر 53
  )
  گفتم :هیشکی نمیدونه تو دلم چیمیگذره
                   
  گفتی :انالله بین المرء وقلبه
  ...
                   
  خدا حائلاست میان انسان وقلبش(انفال 26
  )
  گفتم:هیچ کس رو ندارم
   
                   
  گفتی:نحن اقرب الیه من حبل الورید
  ...
                   
  ما از رگگردن به انسان نزدیکتریم(ق 16
  )
  گفتم :ولی انگار اصلا منوفراموش کردی
  !
                   
  گفتی:فاذکرونیاذکرکم
  ...
                   
  منو یاکنید ،تایاد شما باشم(بقره 152
  )
   
   
  لبخندبزن!بدون انتظار پاسخی ازدنیا ،بدان روزی دنیا انقدرشرمنده می شودکه به جای پاسخ لبخند،با تمام سازهایت میرقصد ...
  یک مردِ روحانی، روزی
  با خداوند مکالمه ای داشت:
  "
  خداوندا! دوست دارم
  بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند؟
  "**
  خداوند آن مرد روحانی را به سمت
  دو در هدایت کرد و یکی از آنها را باز کرد؛
  مرد نگاهی به داخل انداخت. درست
  در وسط اتاق یک میز گرد بزرگ وجود داشت که
  روی آن
  یک ظرف خورش بود؛
  و آنقدر بوی
  خوبی داشت که دهانش آب افتاد
  .!****
  افرادی که دور میز نشسته
  بودند بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند
  .
  به نظرقحطی زده می آمدند.. آنها در
  دست خود قاشق هایی با دسته بسیار بلند داشتند
  که این دسته ها به
  بالای بازوهایشان وصل شده بود
  و هر کدام از آنها به راحتی می توانستند
  دست خود را داخل ظرف خورش ببرند تا قاشق خود را پُر کنند
  .
  اما از آن جایی که این دسته ها از
  بازوهایشان بلند تر بود، نمی توانستند دستشان را
  برگردانند و
  قاشق را در دهان خود فرو ببرند
  ..**
  مرد روحانی با دیدن
  صحنه بدبختی و عذاب آنها غمگین شد
  .
  خداوند گفت
  : "تو جهنم را دیدی
  !"** **
  آنها به سمت اتاق
  بعدی رفتند و خدا در را باز کرد
  .
  آنجا هم دقیقا مثل اتاق قبلی بود. یک
  میز گرد با یک ظرف خورش روی آن، که دهان مرد را آب انداخت
  !**
  افرادِ دور میز، مثل جای قبل همان
  قاشق های دسته بلند را داشتند، ولی به اندازه کافی
  قوی و تپل
  بوده، می گفتند و می خندیدند
  .
  مرد روحانی گفت: "نمی فهمم
  !"** **
  خداوند جواب داد:
  "ساده است! فقط احتیاج به یک مهارت دارد
  !
  می بینی؟ اینها یاد گرفته اند که
  به همدیگر غذا بدهند، در حالی که آدم های طمع کار تنها به خودشان فکرمی کنند
  !"**  **
  رفتـــ 25
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://www.blogfa.com/ads/banner2/5319682946877.gif
  http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/OnlyGodA/10.jpg
  http://axgig.com/images/06884442580987056599.jpg
  http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/11/27aeeb21c4290b1c1ad179580bf6d310.jpg
  http://www.funiha.com/wp-content/uploads/Sib.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of asma2271.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Tue, 27 May 2014 22:01:51 GMT
  Content-Length: 21994
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  asma2271.blogfa.comA38.74.1.451798class:IN
 • Whois