Outbound Links (49)

 • Title Length:26

  دل نوشته ها .....
 • <meta> Keywords Count:9

  دل نوشته ها .....,asjalali, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs
 • <meta> DescriptionLength:56

  دل نوشته ها ..... -- دل نوشته ها .....
 • <h1> tag

  ساعت فلش
 • <h2> tag

  اسلایدر
 • <strong> tag

  Warning:No <strong> tag
 • <b> tag

  دعایی ازاعماق وجود......
  خدای خوبم ::امروز روز پنج شنبه دلم میخواد برای همه بنده هایت دعاکنم ،،دعایی ازاعماق وجود،، خدایا ::شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگه،،بی نیازکن کسی را که بدرگاهت نیازمنده،،امیدوارکن کسی را که به آستانت نا امیداست،،بگیردستانی که اکنون بسوی توبلند است،،،مستجاب کن امروز دعای کسی که با اشکهایش تورا صدا میزند،،،حامی اون دلی باش که تنها شده،،،دستگیر دستی باش که درموندست و رو به اسمونت درازه،،،پروردگارا !با دستهای مهربانت ،،،با تمام قدرت وعظمت و تواناییت …امروز و همیشه سلامتى و شادى را مهمان دائمى دلهاى عزیزان و دوستانم گردان♥صبح زیبای پنج شنبتون بخیر و شادی♥
  " به همین سادگی اتفاق می‌افتد "......
  وقتی روشن کردن یک چراغ ساده ی " دوستت دارم "کام زندگی را شیرین می کند ؛دیگر چه جای اندوه ، چه جای اگر، چه جای کاش ،…حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانهاز لذت گفتنش ؛امتناع کنی …به همین سادگی اتفاق می‌افتدمی‌آید ؛و توی قلبت آرام می‌نشیند !می گوید:" به ارتفاع ابدیت دوستت می دارم "
  منعطف باش......
  کسی کامیاب است که :در دیدار متبسم ،در پندار مدبر ،در گفتار متین ،ودر کردار منعطف باشد .
  هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید........
  آدمهای مهرباندر مقابل خوبی های یک طرفه شان هرگز احساس حماقت نمیکنندچون خوب بودن برای آنها عادت شدهآدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستندآنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند…آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورندنه اینکه نفهمند…هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هستسکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید…هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنیدچون گوشه قلب خدا زخمی میشود…
  "تو خود اویی به خود آی"........
  نه سمائم نه زمینمنه به زنجیر کسی بسته ام و برده دینمنه گرفتار و اسیرمنه حقیرمنه جهنم نه بهشتمچُنین است سرشتماین سخن را من از امروز نه گفتم نه نوشتمبلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم …به تو سربسته و در پرده بگویمتا کسی نشنود این راز گهربار جهان راآنچه گفتند و سرودند … تو آنی !خود تو جان جهانیگر نهانی و عیانیتو ندانی که خود آن نقطه عشقیتو خود اسرار نهانیتو خود باغ بهشتیتو به خود آمده از فلسفه چون و چراییبه تو سوگندکه این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگینه که جزئینه که چون آب در اندام سبوئی"تو خود اویی به خود آی"
  سلام به "آنها" که تمام نمی شوند. . .
  سلام به "آنها" که همیشه دم دست هستند…آدم هایی که عجله ندارند."آنها" که «گوش» هستند."آنها" که هوای گفتگو دارند."آنها" که کلمه به کلمه با تو هستند."آنها" که وقتی تلفنی با آنها حرف می زنی مرتب نمی گویند:«باشه باشه»،که یعنی خداحافظی."آنها" که بلند می گویند: دوستت دارم.جانم در می رود برای "آنها" که نیمه راه نیستند. نیمه تمام نیستند.پلاک موقت نیستند. یک روزه نیستند."آنها" که مدام هستند."آنها" که جنس روابط شان همیشگی است…..سلام به "آنها" که تمام نمی شوند. . .
  اتفاقهای قشنگ…
  دیروز قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد !اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد،این ما هستیم که نباید با او بیفتیم …!روزگارتان پر از اتفاقهای قشنگ…!
  تقدیر…………
  پرنده ای که پرواز بلد نیست به قفس میگویدتقدیر…………………………..
  ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺵ......
  ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ، ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ،ﮐﺴﯽ ﻗَﺪﺭَﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺳﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖِ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﺖﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪﻭﻟﯽ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺘﯽﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻗﺺﻫﻤﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺳﺮﺍﯾﻨﺪ، ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﯼﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺵ ! ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺵﻣﻌﺪﻥ ﻧﻮﺭ، ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺨﺸﺶﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ،ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﺖﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺵﺗﮏ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ…
  مهربانی…
  مهربانی در کلام ،اعتماد می آفریند،مهربانی در فکر کردن بصیرت کامل خلق می کندو مهربانی در بخشش " عشق" بوجود می آورد.
  ﻗﺪﺭ " ﻟﺤﻈﺎﺕ " ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.......
  ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ اگر ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛" ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ "ﻣﯿﺸﻮﺩ " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ …."ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ..ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،" ﻓﺮﺻﺖ "ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ …ﻗﺪﺭ " ﻟﺤﻈﺎﺕ " ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.ﺯﻧﺪﮔﻲ _ﻣﻨﺘﻈﺮ _ ﻫﻴﭻﻛﺲ _ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ
  آنقدر مهربان است که ......
  بعضی از آدم هانگاهشانچشم هایشاندست هایشانآنقدر مهربان استكه دلت می خواهدیك بار در حقشان نامهربانی كنی و ببینینگاهشانچشم هایشاندست هایشانوقتی نامهربان می شود ، چگونه استو در نهایت حیرت می ببنیمهربان تر می شوند انگار !بدیت را با خوبیو نامهربانی ات را با مهربانی پاسخ می دهندچقدر دلم تنگ است برای دیدن این آدم ها …
  احساس........
  خیلی ساده میگویم:عقربه های احساسمان را روی حال خوب کوک کنیم
  بیمناك مباش . . .
  اگر رویاهایت شكستند و فرو ریختندبیمناك مباش . . .بی باك چنان باش كه ،تكه ها را بر داری و از نو بسازی …
  زندگی مال ماست.....
  زندگیزندگی رویش یک حادثه نیستزندگی رهگذر تجربه هاستتکه ابری است به پهنای غروبآسمانی است به زیبایی مهزندگانی چون گل نسترن استباید از چشمه جان آبش دادزندگی مال ماستخوب و بد بودن آنعملی از من و ماستپس بیا تا بفشانیم همه بذر خوبی و صفاو بگوییم به دوستمعنی عشق و حقیقت چه نکوست
  .:
  SibTheme:.
  1
  درباره وبلاگ
  نویسندگان
  آخرین مطالب
  لیست آخرین مطالب
  لینک دوستان
  پیوندهای روزانه
  نظر سنجی
  موضوعات وب
  آرشیو مطالب
  تماس با ما
  آمار سایت
  امکانات وب
 • Images without Alt Tag

  http://www.sibtheme.com/theme/75/blank.gif
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/55640a492b8e7iaq.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/55636ca961c94qhe.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/5564461e7892eham.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/55643fda609efslp.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/5565bfcf23831qoy.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/5565eaaf77291vji.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/556153d4dab51viq.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/55608a152b951pqy.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/5561fa5cef060rvp.jpeg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/55618a373620cqiz.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/555ad67421cb6kqc.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/555adaf129b14epx.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/555b476fb6b53fbu.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/55596b0ead9f3elu.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/05/555973f3d9dabsne.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of asjalali.mihanblog.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Wed, 03 Jun 2015 21:41:30 GMT
  Content-Type: text/html
  Transfer-Encoding: chunked
  Connection: keep-alive
  Cache-Control: no-cache, must-revalidate
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Toofun/1.0.1
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  asjalali.mihanblog.comA5.144.133.1461800class:IN
  asjalali.mihanblog.comSOA1800mname:dns1.name-services.com
  rname:info.name-services.com
  serial:2002050701
  refresh:10800
  retry:3600
  expire:604800
  minimum-ttl:3600
  class:IN
 • Whois

  
  Domain Name: MIHANBLOG.COM
  Registry Domain ID: 128624782_DOMAIN_COM-VRSN
  Registrar WHOIS Server: whois.enom.com
  Registrar URL: www.enom.com
  Updated Date: 2013-08-03T00:05:33.00Z
  Creation Date: 2004-08-29T06:55:00.00Z
  Registrar Registration Expiration Date: 2017-08-29T06:55:00.00Z
  Registrar: ENOM, INC.
  Registrar IANA ID: 48
  Registrar Abuse Contact Email: abuse@enom.com
  Registrar Abuse Contact Phone: +1.4252982646
  Domain Status: clientTransferProhibited
  Registry Registrant ID: 
  Registrant Name: WHOIS AGENT
  Registrant Organization: WHOIS PRIVACY PROTECTION SERVICE, INC.
  Registrant Street: PO BOX 639
  Registrant Street: C/O MIHANBLOG.COM
  Registrant City: KIRKLAND
  Registrant State/Province: WA
  Registrant Postal Code: 98083
  Registrant Country: US
  Registrant Phone: +1.4252740657
  Registrant Phone Ext: 
  Registrant Fax: +1.4259744730
  Registrant Fax Ext:
  Registrant Email: QKVWPDDM@WHOISPRIVACYPROTECT.COM
  Registry Admin ID: 
  Admin Name: WHOIS AGENT
  Admin Organization: WHOIS PRIVACY PROTECTION SERVICE, INC.
  Admin Street: PO BOX 639
  Admin Street: C/O MIHANBLOG.COM
  Admin City: KIRKLAND
  Admin State/Province: WA
  Admin Postal Code: 98083
  Admin Country: US
  Admin Phone: +1.4252740657
  Admin Phone Ext: 
  Admin Fax: +1.4259744730
  Admin Fax Ext:
  Admin Email: QKVWPDDM@WHOISPRIVACYPROTECT.COM
  Registry Tech ID: 
  Tech Name: WHOIS AGENT
  Tech Organization: WHOIS PRIVACY PROTECTION SERVICE, INC.
  Tech Street: PO BOX 639
  Tech Street: C/O MIHANBLOG.COM
  Tech City: KIRKLAND
  Tech State/Province: WA
  Tech Postal Code: 98083
  Tech Country: US
  Tech Phone: +1.4252740657
  Tech Phone Ext: 
  Tech Fax: +1.4259744730
  Tech Fax Ext: 
  Tech Email: QKVWPDDM@WHOISPRIVACYPROTECT.COM
  Name Server: DNS1.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS2.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS3.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS4.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS5.NAME-SERVICES.COM
  DNSSEC: unSigned
  URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
  Last update of WHOIS database: 2013-08-03T00:05:33.00Z
  
  The data in this whois database is provided to you for information
  purposes only, that is, to assist you in obtaining information about or
  related to a domain name registration record. We make this information
  available &quot;as is,&quot; and do not guarantee its accuracy. By submitting a
  whois query, you agree that you will use this data only for lawful
  purposes and that, under no circumstances will you use this data to: (1)
  enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
  this whois database system providing you this information; or (2) allow,
  enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
  commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic
  mail, or by telephone. The compilation, repackaging, dissemination or
  other use of this data is expressly prohibited without prior written
  consent from us. 
  
  We reserve the right to modify these terms at any time. By submitting 
  this query, you agree to abide by these terms.
  Version 6.3 4/3/2002
  
  Get Noticed on the Internet! Increase visibility for this domain name by listing it at www.whoisbusinesslistings.com