Outbound Links (47)

 • Title Length:26

  دل نوشته ها .....
 • <meta> Keywords Count:9

  دل نوشته ها .....,asjalali, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs
 • <meta> DescriptionLength:56

  دل نوشته ها ..... -- دل نوشته ها .....
 • <h1> tag

  ساعت فلش
 • <h2> tag

  اسلایدر
 • <strong> tag

  Warning:No <strong> tag
 • <b> tag

  زندگی زیباست......
  برای زیبا زندگی نکردن٬کوتاهی عمر را بهانه نکن…عمرکوتاه نیست…ما کوتاهی می کنیم!!زندگی لحظه به لحظه میتواندغنیمتی٬فرصتی٬شانسی وعشقی …ساده ازش نگذرزندگی زیباست.
  بازکن پنجره ها را ای دوست.......
  بازکن پنجره ها را ای دوستهیچ یادت هستکه زمین را عطشی وحشی سوختبرگها پژمردندتشنگی با جگر خاک چه کردهیچ یادت هستتوی تاریکی شبهای بلندسیلی سرما با تاک چه کردبا سروسینه گلهای سپیدنیمه شب باد غضبناک چه کردهالیا معجزه باران را باور کنو سخاوت را در چشم چمنزار ببینو محبت را در روح نسیمکه در این کوچه تنگبا همین دست تهیروز میلاد اقاقی ها راجشن میگیردخاک جان یافته استتو چرا سنگ شدیتو چرا اینهمه دلتنگ شدیباز کن پنجره ها راوبهاران راباور کن ….فریدون مشیری
  گلدان های لبخند......
  گلدان های لبخند را در حیاط چهره بگذارید؛چشم های عاشقتان را آب بزنید؛ پلک های خسته را جارو کنید؛نان تازه ای از سر کوچه نشاط بگیرید؛هر صبح، بنشینید، عشق بخورید و عشق بنوشید.به خدا آفتاب از پشت کوه ها سر بر نمی آورد،مگر برای آموختن عشق و نواختن دلدادگی!ای صبح، تازه ام کن!سلامتان باد، ای مسافران نسیم که از مسافرخانه شب، عزم سفر روح کرده اید!مرا با خود به سفر تازگی، به مقام آفتاب ببرید.تازگی، معرفت چشم است به ذات آفریدگار.تازگی، شکر روح است بر داشتن تنی چون صنم زیبا.تازگی، راز پرستش آفریدگار است.تازگی، نماز ذره هاست؛
  زندگی یک معامله است …
  زندگی یک معامله است …چیزی میگیریم و چیزی میدهیم …خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم …و نخواهیم از دست بدهیم …باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است …باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم …باید مواظب باشیم که هر ازگاهی آنرا دست به دست کنیم …تا دستمان نسوزد و آزار نبیند …اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پائین …و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند …
  آری من معمار دل خویشتنم…
  معماری؛عشق منست…آنجا که از ویرانه های مشکلاتم؛پلی برای عبور میسازم؛نه دیواری ته یک بن بست!!از تکه های شکسته اشتباهاتم؛سکوی بلندی میسازم که زیر پایم قرار دهم؛و بر تجربیاتم لبخند پیروزی زنم!!و از خرابه های کاخ آرزوهایم؛قصری با شکوهتر از پیش؛برای تجلی قدرت توکل به خدا می سازم!!آری من یک معمارم…منتظر هیچ فرصتی نمی ایستم؛و خودم فرصت ها را خلق میکنم…من امروزم را بر شهر سوخته دل دیروز میسازم؛چرا که تنها فردا؛ از آن منست…و با افکار مثبتم؛آینده ام را زیباتر خواهم ساخت!!بهترین روزها؛همانست که در آن شادم و خندان…من خودم را از نو می سازم!!آری من معمار دل خویشتنم…
  از رها کردن نترس........
  از رها کردن نترسباور کن هیچ کس نمی تواندچیزی که مال توست را از تو بگیردو تمام دنیانمی توانند چیزی که مال تو نیست را برایت حفظ کنندهمــه چیــز سـاده استزنـدگی …عشق…دوست داشتــن… عـادت کــردنرفتــن… آمــدن…امــا چیــزی کـه ســــــاده نیستبـاور ایـن سـاده بـودن هـاستدر حسرت گذشته ماندنچیزی جز از دست دادن امروز نیست !تو فقط یکبار هجده ساله خواهی بودیکبار سی سالهیکبار چهل سالهو یکبار هفتاد سالهدر هر سنی که هستیروزهایی بی نظیر را تجربه می کنیچرا که مثل روزهای دیگرفقط یکبار تکرار خواهد شدهر روز از عمر تو زیباستو لذتهای خودش را داردبه شرط آنکه زندگی کردن را بلد باشی
  پرواز........
  وقتی راه رفتن آموختی ،دویدن بیاموز.وقتی دویدن آموختی،پرواز راراه رفتن بیاموز،زیرا راههایی که میروی جزئی از تو میشودو سرزمینهایی کهمی پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.دویدن بیاموز،چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدرکه زود باشی دیر.و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی،برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی…
  باد........
  و چند روز پیش …باد دفترم را بُرد،فکر می کردم تمام شهر …عاشق می شود با پخش شعر هایم !نگو باد …سر به هوایش کرده بود …برای یک عروسی میان زمین و هوا،و چند روزی ایست …که باران …اسم تو را شره می کند…حالا خیالم راحت است،تمام شهر …چه بخواهد یا نخواهد …باید عاشقی کنند … عاشقی …
  دعا......
  «دست‌هایی که خدمت می‌کنند، مقدس‌ترند از لب‌هایی که دعا می‌کنند»
  زندگی مانند امواج یک طوفان است........
  زندگی مانند امواج یک طوفان است گاهی تو را به ساحل میرساندگاهی به اعماق میبرد.آنچه از تو یک مرد می سازد این است که بدانی :چگونه با طوفان رفتار کنی ،و بتوانی به طوفان بگویی تو تمام تلاشت را بکن من هم تمام تلاشم را می کنم.
  باور کن........
  حالیا معجزه باران را باور کنو سخاوت را در چشم چمنزار ببینو محبت را در روح نسیمکه در این کوچه تنگبا همین دست تهیروز میلاد اقاقی ها راجشن میگیردخاک جان میگیردتو چرا سنگ شدیتو چرا این همه دلتنگ شدیباز کن پنجره ها راو بهاران راباور کن…
  "مهربانی".......
  باور کنید هیچ چیز به اندازه "مهربانی"توی دنیا زیبا نیست… .
  یك زندگی میتواند متفاوت باشد .........
  یك گل میتواند بهار را بیاوردیك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشدیك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشدیك خنده میتواند افسردگی را محو كندیك امید روحیه را بالا می بردیك قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهدیك زندگی میتواند متفاوت باشد
  همیشه فردایی نیست .......
  همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد …کسانی را که دوسـت داری ، همیـشه کنار خود داشته باش ؛و بگو چقدر به آن‌ ها علاقه و نیاز داری …مراقبشان باش !
  مهربانان،.......
  مهربانان، نگهبانان عشق الهی اند ،الهی که مهرشان مانا و سایه پر مهرشان مستدام باد …
  .:
  SibTheme:.
  1
  درباره وبلاگ
  نویسندگان
  آخرین مطالب
  لیست آخرین مطالب
  لینک دوستان
  پیوندهای روزانه
  نظر سنجی
  موضوعات وب
  آرشیو مطالب
  تماس با ما
  آمار سایت
  امکانات وب
 • Images without Alt Tag

  http://www.sibtheme.com/theme/75/blank.gif
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/03/54f29c1f347feuik.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/03/54f2a7a02523foje.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/03/54f2a92456baeiho.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/03/54f355e12d9acozt.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54ec42edb4413kow.jpeg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54eb93afe002ehen.jpeg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54ec027750e15bam.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54ec1c42756abfjk.jpeg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54ec28fea02e3clq.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54ec2cf12049fltr.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54e4e667c12a4spk.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54e8440506f9bjaq.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54e8a8bf6bf0ajfe.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54e8cba015f53cja.jpg
  http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2015/02/54e966a7b69fbxjw.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of asjalali.mihanblog.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Wed, 04 Mar 2015 08:34:09 GMT
  Content-Type: text/html
  Transfer-Encoding: chunked
  Connection: keep-alive
  Cache-Control: no-cache, must-revalidate
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Toofun/1.0.1
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  asjalali.mihanblog.comA5.144.133.1461800class:IN
  asjalali.mihanblog.comSOA1800mname:dns1.name-services.com
  rname:info.name-services.com
  serial:2002050701
  refresh:10800
  retry:3600
  expire:604800
  minimum-ttl:3600
  class:IN
 • Whois  Domain Name: MIHANBLOG.COM
  Registry Domain ID: 128624782_DOMAIN_COM-VRSN
  Registrar WHOIS Server: whois.enom.com
  Registrar URL: www.enom.com
  Updated Date: 2013-08-03T00:05:33.00Z
  Creation Date: 2004-08-29T06:55:00.00Z
  Registrar Registration Expiration Date: 2017-08-29T06:55:00.00Z
  Registrar: ENOM, INC.
  Registrar IANA ID: 48
  Registrar Abuse Contact Email: abuse@enom.com
  Registrar Abuse Contact Phone: +1.4252982646
  Domain Status: clientTransferProhibited
  Registry Registrant ID:
  Registrant Name: WHOIS AGENT
  Registrant Organization: WHOIS PRIVACY PROTECTION SERVICE, INC.
  Registrant Street: PO BOX 639
  Registrant Street: C/O MIHANBLOG.COM
  Registrant City: KIRKLAND
  Registrant State/Province: WA
  Registrant Postal Code: 98083
  Registrant Country: US
  Registrant Phone: +1.4252740657
  Registrant Phone Ext:
  Registrant Fax: +1.4259744730
  Registrant Fax Ext:
  Registrant Email: MHBQYQYN@WHOISPRIVACYPROTECT.COM
  Registry Admin ID:
  Admin Name: WHOIS AGENT
  Admin Organization: WHOIS PRIVACY PROTECTION SERVICE, INC.
  Admin Street: PO BOX 639
  Admin Street: C/O MIHANBLOG.COM
  Admin City: KIRKLAND
  Admin State/Province: WA
  Admin Postal Code: 98083
  Admin Country: US
  Admin Phone: +1.4252740657
  Admin Phone Ext:
  Admin Fax: +1.4259744730
  Admin Fax Ext:
  Admin Email: MHBQYQYN@WHOISPRIVACYPROTECT.COM
  Registry Tech ID:
  Tech Name: WHOIS AGENT
  Tech Organization: WHOIS PRIVACY PROTECTION SERVICE, INC.
  Tech Street: PO BOX 639
  Tech Street: C/O MIHANBLOG.COM
  Tech City: KIRKLAND
  Tech State/Province: WA
  Tech Postal Code: 98083
  Tech Country: US
  Tech Phone: +1.4252740657
  Tech Phone Ext:
  Tech Fax: +1.4259744730
  Tech Fax Ext:
  Tech Email: MHBQYQYN@WHOISPRIVACYPROTECT.COM
  Name Server: DNS1.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS2.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS3.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS4.NAME-SERVICES.COM
  Name Server: DNS5.NAME-SERVICES.COM
  DNSSEC: unSigned
  URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
  Last update of WHOIS database: 2013-08-03T00:05:33.00Z

  The data in this whois database is provided to you for information
  purposes only, that is, to assist you in obtaining information about or
  related to a domain name registration record. We make this information
  available &quot;as is,&quot; and do not guarantee its accuracy. By submitting a
  whois query, you agree that you will use this data only for lawful
  purposes and that, under no circumstances will you use this data to: (1)
  enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
  this whois database system providing you this information; or (2) allow,
  enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
  commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic
  mail, or by telephone. The compilation, repackaging, dissemination or
  other use of this data is expressly prohibited without prior written
  consent from us.

  We reserve the right to modify these terms at any time. By submitting
  this query, you agree to abide by these terms.
  Version 6.3 4/3/2002

  Get Noticed on the Internet! Increase visibility for this domain name by listing it at www.whoisbusinesslistings.com