• Title Length:68

  ˙˙·٠•✿✿ عشق - ايمان - زندگي ✿✿•٠·˙˙
 • <meta> Keywords Count:10

  ˙˙·٠•✿✿ عشق - ايمان - زندگي ✿✿•٠·˙˙,313112000, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Theme-designer
 • <meta> DescriptionLength:70

  ˙˙·٠•✿✿ عشق - ايمان - زندگي ✿✿•٠·˙˙ -
 • <h1> tag

  ˙˙·٠•✿✿ عشق - ايمان - زندگي ✿✿•٠·˙˙
  قالب وبلاگ
  هاست لينوكس
  مرجع راهنمای وبلاگ نویسان
  سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سايت و قالب وبلاگ
  طراحي وب
  شارژ ایرانسل
  فال حافظ
 • <h2> tag

  ✘ زَن بایَد عاشقِ...
  ✘ عشق
  ✘ تُـو
  ✘ نام تُو
  ✘ ツ
  ✘ جَهاز هَمسَرم
  ✘ تکلیفم چیست ؟
  ✘ عشق واقعی
  ✘ بگو اَز هَر چه خواهی ...
  ✘ کفش مَن
  ✘ ツ
  ✘ چادُرانه
  ✘ دوست دارَم
  ✘ سَلام
  ✘ بی تُـو
  ✘ عاشِق
  ✘ دَست تُــو
  ✘ تُـو
  ✘ دوستَت دارَم
  ✘ آرامِش
 • <strong> tag

  اصلاً زَن بایَد عاشِق شَود
  عاشِق مَردی که
  نُوکری اباعبدالله الحسین را میکُنَد،
  غُلامِ زینَب اَست و عشق علوی دارَد
  اصلاً زَن بایَد عاشِق شَود
  عاشِق مَرد سَر به زیری که چَشم هایَش پاک اَست
  و جُز معشوقَش کس دیگری را نمی بینَد
  اصلاً زَن بایَد عاشِق شَود
  عاشِق آن مَردی که فعل قوامون بَرایش صَرف می شود
  مَردی که تکیه گاه خانواده اَست و مَرحَم زَخم های زندگیست
  اصلاً زَن بایَد عاشِق شَود
  عاشِق مَردی که همسفَرَت می شود از این زندگی کوتاه تا بهشت فردوس
  اصلاً زَن بایَد عاشِق شَود
  عاشقِ مَردی که عشق شَهادَت اَست
  و بایَد مَهریه ای بگذارَد بَسی سَنگین
  بله بگویَد به شَرطِ شَفاعَت آخرت
  گُفتیم عشق را به صَبوری دَوا کُنیم
  هَر روز عشق بیشتَر و صَبر کم تَر اَست
  + سَعدی +
  زندگی را با تُو فَهمیدَم
  " تُو"
  یَعنی :
  هَر چه هَست
  بیتی که یاد و نامِ تُو در آن نوشته شُد
  یک بیت ساده نیست ، که بیت المقدس اَست
  تُو عَروس کسی اگر بشوی
  نگذارَم دَست روی دَست
  مَن محمد عَلی قاجارَم
  مجلسَت را به چوب خواهم بَست !
  دَر جَهاز هَمسرَم چادُر نَماز مادَر(س) اَست
  گر ز سَر بَردارَد این چادُر ، طَلاقَش میدَهَم
  نَزدیکَت می شَوَم
  بُوی دَریا می آیَد
  دور که می شَوَم
  صدایِ باران !
  بگو تکلیفَم با چَشمهایَت چیست ؟
  لنگر بیاندازَم عاشقی کُنَم
  یا چَتر بَردارَم و دلبَری کُنَم ؟!
  مَن پُشت کردَم به هَمه دُنیا
  تا رو به تُو سجاده بندازَم
  +++
  اَز سوز محبت چه خبر اَهل هَوس را
  این آتش عشق اَست ، نَسوزَد هَمه کَس را
  بیا آرام و پاوَرچین ، کنارَم اندکی بنشین
  بگو اَز هَر چه میخواهی ، شکایَت کُن اَز این دوران
  طول و عَرض کوچه تان را بارها سنجیده اَست
  کفش مَن دارَد ریاضی دان خُوبی می شَوَد
  هَمه را بیازمودَم
  ز تُـو خُوش تَرَم نَیامَـد
  + مولانا +
  چادُرانه
  فَقط بَرای زَن ها نیست
  چادُرانه
  یک سَبک زندگی است
  که می گویَد آقای مُحتَرَم کَسی حَق نَدارَد
  به سایه ی چادُر ناموس تُو حَتی چَپ نگاه کُنَد
  سکه زندگیَم شیر ندارَد
  اما
  هَمین خَطی که مَرا به تُـو وَصل نگه می دارَد
  را
  بسیار دوست دارَم
  یک سَلامَم را اگر پاسُخ بگویی می رَوَم
  لذتَش را با تَمام شَهر قسمَت میکُنَم
  بی تُـو مَن شَبانه با که ، با که گُفتگو کنَم
  ای صُحبَت شَبانه هایِ مَن ! بِمان
  گُفتَم به دل شکسته عاشِق نَشوی
  آمَد به سَرَم از آن چه میترسیدَم
  بَرای دَست گرمَت را گرفتَن فُرصَت خُـوبی است
  اَز این رو دوست دارَم سَردی فَصلِ زمستـان را
  اَز هَـر چه تُـو را بگیرَد سیرَم
  حتـی ز همین ادامـه تَحصیل شُمـا
  مَن دوستَت دارَم نمی خواهی بفَهمی ؟ نَه ؟
  باشَد نَفَهم اصلاً !
  وَلی مَن دوستَت دارَم
  آرامِش
  یعنی اینکه بِدونی هَمیشه
  دَستت تو دَست خُداست
 • <b> tag

  .::
  Theme-Designer.Com
  ::.
 • Images without Alt Tag

  http://themeupload.theme-designer.com/34/image/7.gif
  http://themeupload.theme-designer.com/34/image/6.png
  http://themeupload.theme-designer.com/34/image/10.png
  http://themeupload.theme-designer.com/34/image/7.png
  http://themeupload.theme-designer.com/34/image/8.png
  http://themeupload.theme-designer.com/34/image/9.png
  http://www.blogfa.com/photo/3/313112000.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of 313112000.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Cache-Control: private
  Content-Length: 11707
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/8.5
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  X-AspNet-Version: 4.0.30319
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Sat, 03 Dec 2016 19:45:14 GMT
  Connection: close
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  313112000.blogfa.comA149.56.201.253300class:IN
 • Whois

  IP Address: 2600:3c00:0:0:f03c:91ff:fe50:a186
  Maximum Daily connection limit reached. Lookup refused.