Outbound Links (7)

 • Title Length:68

  ˙˙·٠•✿✿ عشق - ايمان - زندگي ✿✿•٠·˙˙
 • <meta> Keywords Count:1

  Warning:No keywords
 • <meta> DescriptionLength:0

  Warning:No description
 • <h1> tag

  Warning:No <h1> tag
 • <h2> tag

  Warning:No <h2> tag
 • <strong> tag

  خُـدایـا این تصویـرو میبینـی !!!مَنَـم دلَـم میخـوام یه روزی دَستَـم تُـو دَست کَسـی که دوسِش دارمبِـرم کَـربلا مِثل همینـآروبـروی آقـآ وایستیـم بـآ هَـم دیگه به آقـآ بگیـم::: السلامُ عَلیک یـا ابـاعَبـدالله :::
  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
  یَعنـی میشه ؟!
  خُـدایـآ تو را به حق پسر فاطمـه آرزوی همه جوونـآ رو برآورده کُـن
  وقتی عَقـــل، عـآشِـق شَـوَدعِشـق، عـآقِــــل میشَـوَد وشَهیـد میشَـوی ....!
  حـآل مَـن خُـوب است امـآ بـآ تُـو بهتَـر میشَـوَمآخ ...تـآ میبینَمَـت یِکــ جُـور دیگــر میشَـوَم
  مـآهی به آب گُفت: بـی تُـو میمیـَرم!آب خـواست امتحـآنَش کُنـه گُفت: میـرَم و به حَـرفـآت فِکر میکُنَم!رَفت و زوُد بَـرگَشت امـآ مـآهی مُـرده بُـود!
  ::: هیـچ وَقت بـآ نُبودنت کَسـی رو امتحـآن نَکُـن :::
  پـَـرﯠنـבه گُناه مــݛا
  ڪَـ۾ مݛﯠݛ ڪُـטּ
  آقا פֿــﯠב۾ بـﮧ جــاــے شُمــا غُصـﮧ میـפֿـــﯠݛ۾
  |
  |
  انحصـارگـرایـی زن بـــه همــسرش ستون عفـافـــــ اوستــــ
  زنـی کــه زیبــایی خود را طعمـه چشـم هـای نـامحــرم کنـد،
  انحصـار بـه همسر را خدشـه دار کرده استـــــ 
  ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾـــﻦ ﺣﺲِّ ﺳﺠﺪﻩ ﺍﯾـــﻦ ﺍﺳﺖ ﮐه 
  ﺩﺭ ﮔـــﻮﺵ ﺯﻣﯿــﻦ ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣـــﯽ ﮐﻨﯽ ، 
  ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ " ﺁﺳﻤــﺎﻥ " ﺻﺪﺍﯼ ﺗـُـﻮ ﺭﺍ ﻣــﯽ ﺷﻨﻮﻧـﺪ 
  [ الهـی و ربـی من لـی غیرکـــ ]
  خـُــدایا به امید خـُــودت
  نه آدمای بـ ـی خـُــودتـــــــــ
   +++
  بایــد روی خودمـــان کار کنیــم 
  خـُــودی که به درد خـُــدا نخـــــورد
   
  بـــی خــودی است 
  زیباتریـــن پنجـــره ی دنیا قاب چـــادر مـَــن است 
  وقتــی چـــادرم را کمـــی روی صــورت میکشـــم 
  و از میان حاشیـــه ی آن تنهـــا قرآنــم را مـــی بینم و میخوانـــم... 
  [ یا أنیــس مـَــن لا أنیــس لــه ]
  می دونــی چــرا تو رو ... 
  مــی دونی چـــرا تو رو از بین اون همه خواستگار انتخاب کــــردم؟ 
  آخــه اومدی نشستـــی روبـــــروم و سر به زیـــر انداختــــی و بهم گفتـــــی: 
  « بـــرای من هیچ چیـــز مهم نیست جـ ــز حجاب و ایمــ ــآن همســ ـــرم! 
  نــه دنبال زیبایــ ــی هستم و نــه ثروت! 
  به مـــن گفته ان شما مومنـــه هستین و نجیبــــ و محجبــــ 
  منــ ــم از خـُـــدا فقط همیـــن رو خواستـم 
  بدونیــن هر چــ ــی محجب تر و با خـُـــدا تـ ــر باشین برای من عزیزتریـ ـــن...» 
  همونجــا بود که فهمیـ ـــدم همونـــی هستـ ــی که مـــی خوام... 
  آخه تو احادیث خونـــده بودم که امام صــــادق(علیه‌السلام) فرمــــوده ان: 
  «هـر کس برای دیـن زن با او ازدواج کند، خداوند مال و جمال به او روزی می‌کنـــد» 
  خـُـدایا
  ببخش که یکــــ عمــــر  
  عاشـــقانه هایم 
  را 
  خـــــــــرج این و آن کــــــــــردم 
  و به تــــو فقط یک مشــــت
  خمیــــــــازه و 
  کسلـــــی و بی حــــوصلگـــــی 
  تحـــــویل دادم...
   
  [الهــی العـــفو]
  می نویسم سرشآر از عشــق
  برای تـُـویـی ک همیشه
  تنها مخاطب خآص دلنوشتــه هآی منــی
  برای تو ک بخوانــی و بدانــی
  دوست داشتنت در مــن بی انتهآست
  دوسِش دارم ، یعنــی عآشقــم
  یعنـ ـی جونمم براش میدم تا اون راحت زندگــی کنه
  عشــق من ، یه عشـــق واقعیــه
  دنیامــو به پاش میریزم
  همــه آرزوم اینه که خوشبخت شــه
  همــه دوسِش دآشتــه باشن و پیش همــه عزیزتریــن بآشه
  خصوصــاً پیش خـُــدا
  مآه رمضآن مآه
  ر : رحمة
  م : مغفرة
  ض : ضمان للجنة
  ا : امآن من النار
  ن : نور من الله العزیز الغفار
  مآه مهمــانی خـُــدا بر عآشقــآن مبآرکـــــ
  بـــه خــُــدا
  حــَــک شــــده بــــر قــــاب دلَــــم
  نــــامِ زیبـــای تــُــو ای زاده زهــــــرا
  یا مَهــدی
   
  |
  |
  هیــــــچ چیز مهمـ تر از بودن ؛
  در کنــــــار کسی که ،
  دوستــــ اش داریمـ
  نیست...!
  =.=.=.=.=
  +
  امام على علیه السلام :نـیّـت زیـبـا ، سبـب رسـیـدن بـه آرزوسـت . . .در فـریـب آرزوهـا، عـمـرهـا بـه پـایـان مـى رسـد . . .
  =.=.=.=.=
  خـُــدایا
  عشقــی به مــن بده که مــرا بسآزَد
  همچــون فرشتگــآنِ بهشتِ تــو
  وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ ... (سوره بقره آیه 165)
  و کسانی که ایمان آورده اند، خدا را سخت دوست می دارند
  (و بالاتر از هر چیز بدو عشق می ورزند.)»
  تنــهــا خودتـــ  میدونــی چقــدر تنهــایــی
  مارا ببخش یابن زهـــرا شرمنده ایم
  یک مَــرد واقعــی همانطور با همســرش رفتار مــی‌کند ،که مــی‌خواهد
  مَــرد
  بعضـــی وقتآ کــه دل چــآدرم از این همــه طعنــه و تهمت مــی شکنــه
  برمــی دآرمــش بآ هــم مــی ریم
  گلــزآر شُهــدآ
  چنــدتآ وصیت نآمــه هــم برآش مــی خـُـونم
  حــرف هآی قشنگشــون رو برآش تکــرآر مــی کنــم
  دل دوتآییمــون بآز میشـــه
  عآشــق تَــر از همیشــه برمــی گردیــم خـُــونه
  فقطــ
  کآش قستــم بشــه و دوبآره ببرمـــش شلمچـــه
  ز همــه دست کشیــدم کـه تــو بآشــی همــه ام
  بآ تــو بــودن ز همــه دست کشیــدن دآرد
  " نقــی " یعنـــی پاکــــ
  چیــز جدیــدی نیست ؛پاکــــی همیشه دشمــن داشته است
  =.=.=.=.=
  شهادت امام هآدی (علیه السلام) به همه دوستآن تسلیت
  خُــدایـآ دیــدی
  کلــی باران فرستــآدی
  تا ایــن لکه هآ را از دلــــم بشویـــی 
  من کـِـ گفتــه بودم لکـــه نیست زَخم است
  خُــدایـآ در لیلة الرغــآئب آرزویــی نَکَردم
  امــا دوستآنــم را به بهتــرین آرزویشآن برسآن
  فَـهُــوَ حَـسـبُه « کـہ مـے خوانم
  »
   
  (!)
  و من آرام می شوم
  انگار کسے مے گوید
  :

  ..
  "
  و من
   
  ...

  !
   به امید دیداری دوباره :)
  نمیدونـــــــی چقَد سَختهـ
  کُلی آدَمـ دورتـــ بآشَنــ
  وَلـــــی هیچکدومـ دَردتو نَدونن
   
  نَدوننــ تو دلتــ غوغآسـت
  نَدوننــ زَخمــ دآری
   
  ندوننــ چیــــ میکشیــــ
   
  ندوننــ خَنده
  هآتــ
  اَلکیهـ
   
  گریهـ هآتــ پنهونیهـ
   
  بغضآتــ خَفَت میکنهـ
  نگرآنــــــــــــــی ...
  رفیق . . .
  از حآلو روزهـ اینــ روزآمــ نَپرس
  نپرس . . .
  بآرونیهـ . . .
  ابریهـ . . .
  طوفآنیـهـ . . .
  عـــ
  ـــشــق اَگـــر عشق باشــَـ د
  هَـــمــ... خَنــدهــ هــایَت را دوستـــ دارد...
  هَـــمــ... گِــریــ هــ هــایَت را !
  هَـــمــ... شادی اَت را دوستــ دارد...
  هَـــمــ... غَم هایَتـــ را!
  هَـــمــ... لَحظــه های شادابی اَت را مــ ی پسندد ...
  هَـــمــ...روزهــای بــ ی حوصلگــــ ی ات را !
  هَـــمــ... دقایقــِ پُــر ازدحــامت را همــــراهــ ی میکند...
  هَـــمــ... دقایقــِ تنهــــآیــ ی ات را !
  عــــــشــق اَگـــر عشق باشــَـ د
  هَـــمــ... زیباهایت را دوست دارد...
  هَـــمــ... اخم هایت را در روزهـــآی تَلخـــــی...
  هَـــمــ... سلامَتت را میپسنـــدد
  هَـــمــ.. روزهــــآی گرفتاری و بیـــماری همـــراهیت میکند!
  عــــــشــق اَگـــر عشق باشــَـ د
  با یِــــک اتفــــآق ســـاده
  تو را تعویــــــض نمیکنــــد...!!
  همــــراهیـــــتـ میکند تا بهبود یابــــ ی...
  عــــــشــق اَگـــر عشق باشــَـ د
  هَــــر ثانیـــهــ دستانـــش در دست توست!
  ...در سختــــــی و آسانــــــــــی...
  ✘...تا اَبَـــــد...✘
  الهـــــی
  مـــــــرآ بــرآیِ خـــــودَت سَــــــــــــــوا کُـــــن
  یا خَـــیر حَبیب ومَحبُــــــــوب...
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://s1.img7.ir/FR6NZ.jpg
  http://www.blogfa.com/images/smileys/28.gif
  http://www.axgig.com/images/53082947027676230295.jpg
  http://s1.img7.ir/KdHxJ.jpg
  http://sonyup.ir/uploads/1404978689421.jpg
  http://sonyup.ir/uploads/1404978170581.jpg
  http://kocholo.org/img/images/l1eau8mhrjsyhr9qr2.jpg
  http://kocholo.org/img/images/e9d8fmjkoclymyj3tzf7.jpg
  http://kocholo.org/img/images/f8ekgjh6sz4ar3k99ruj.jpg
  http://kocholo.org/img/images/fbdflsksul8xtidfz68e.jpg
  http://upload.ghashang.com/images/l1rrnvs47oc9v8hsuef.jpg
  http://s1.picofile.com/file/7275612903/15.gif
  http://s2.picofile.com/file/7275613010/16.gif
  http://upload.ghashang.com/images/u26tsnp84zw3jspl0ko.jpg
  http://upload.ghashang.com/images/b7kpembtiwh47p8ya0e3.jpg
  http://www.pic4ever.com/images/19.gif
  http://upload.ghashang.com/images/vghtjjrcqv5dortgs3n.jpg
  http://upload.ghashang.com/images/t43uleum7gr0f4o6eea7.jpg
  http://upload.ghashang.com/images/8z2aw3tgr71tdssp48v.jpg
  http://0up.ir/up5/0up.ir-4-Webniaz-blogfa-46-.gif
  http://0up.ir/up5/0up.ir-4-Webniaz-blogfa-10-.gif
  http://upload.ghashang.com/images/ux1jmnhme1ohacakm3a.jpg
  http://upload.ghashang.com/images/ylai9qsgfaeg24v5iy.jpg
  http://upload.ghashang.com/images/8g6yppmywiw0evgz4wv.jpg
  http://upload.ghashang.com/images/wh6sluvz1ol0ylepwx60.gif
  http://upload.ghashang.com/images/ts9qgckt0gc03egazo5.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of 313112000.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Sun, 16 Nov 2014 19:09:22 GMT
  Content-Length: 18007
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  313112000.blogfa.comA38.74.1.451800class:IN
 • Whois

  IP Address: 173.255.194.52
  Maximum Daily connection limit reached. Lookup refused.